Verònica, Plaça

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Verònica, Plaça

Termes equivalents

Verònica, Plaça

Termes associats

Verònica, Plaça

4 Descripció arxivística results for Verònica, Plaça

4 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

[Expedient de la intervenció arqueològica a la plaça Verònica amb el carrer Avinyó

Arran de l'obertura d'una cala per la instal.lació d'una estació transformadora a la plaça Verònica i gràcies a l'avís del Sr. Alfred Lloré, es feu una breu documentació gràfica de la situació de la cala. Se sap que s'exhumà un mur de cronologia desconeguda que travessava la cala en diagonal. -- Conté documents de topografia

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la plaça de la Verònica, 2, carrer d'Avinyó, 23, antic Borsí o Casino Mercantil, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: del 6 de novembre del 2017 al 31 de gener de 2018 i del 5 al 23 de març de 2018

Es van obrir 13 cales al subsòl orientades a determinar les característiques de la fonamentació existent, així com dos sondejos arqueològics (un al soterrani i un segon a l’exterior de l’edifici en l’antiga baixada de l’Ecce Homo) i es van realitzar un seguit de cales parietals en el mur mitger de la finca per tal de localitzar la muralla romana baix imperial. El resultat positiu d’aquestes va comportar que es repiqués tot el mur divisori per tal de documentar el parament romà en tota la seva totalitat.

Triay Olives, Vanesa