Tapineria, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Tapineria, Carrer

Termes equivalents

Tapineria, Carrer

Termes associats

Tapineria, Carrer

16 Descripció arxivística results for Tapineria, Carrer

16 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Documentació de la campaña arqueológica XXIV, 1964

Documentació sobre les intervencions a realitzar o realitzades l'any 1964, a les torres de la muralla romana (carrer Tapineria, torre 25 i 10), a basílica cristiana del segle IV, a la vila romana de la plaça d'Antoni Maura, i a tota la zona del subsòl de la plaça del Rei, incloent-hi la zona del Saló del Tinell, i sota el pati del Museu Marès. -- Conté documentació administrativa i informes sobre la basílica paleocristiana i les torres romanes.

Documentación geométrica de tramos de la muralla (Barcelona, Barcelonès) : fecha realización: 19 al 22 de noviembre de 2018

Documentació geomètrica de la muralla romana. S'ha documentat la zona del carrer Tapineria, en dos punts concrets, entre les torres 17 i 15, i entre les torres 12 i 11, al tram situat al peu de la terrassa del Museu Frederic Marès. També es va documentar el tram de la muralla i torre a la plaça dels Traginers, torre 33.
La combinació de fotogrametria digital i escànner ha permès documentar la totalitat de les zones d'intervenció plantejades, tant a nivell geomètric com de textures.

Ajuntament de Barcelona

[Intervenció a la plaça de l'Angel] : [rases Telefònica]

  • Sembla ser que la intervenció va proporcionar diverses restes de fonamentacions i murs d'època romana, així com estrats amb restes materials també romans. A la zona de la plaça de l'Angel es va localitzar les restes d'un pou de cronologia no determinada. -- No hi ha memòria. La documentació consta de les fitxes UE i dibuixos, croquis.
  • Descripció feta a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer Tapineria, 29-37 (Barcelona, el Barcelonès) : dates de la intervenciò: de l'1 al 8 de març de 2011

Realització de dues rases per reforçar la instal.lació elèctrica al Museu Marès. El resultat ha estat negatiu perquè no s'han trobat ni estructures ni cap tipus de material arqueològic.

Memòria de la intervenció arqueològica a la Pia Almoina : Barcelona,1993

  • S'han documentat les reformes efectuades en la muralla i en l'edifici de la Pia Almoina, trobant la torre núm. 6 que seria integrada a l'edifici en el s. XVI. De l'edifici s'han documentat un pou, una sèrie de grafittis, una finestra geminada del s. XIII i diferents voltes de maó i bufades. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 328 a dues intervencions diferents executades a la Pia Almoina (1993 i 1996). Per aquesta intervenció, el centre catalogador ha reassignat el codi 328a; per a la intervenció de 1996 el centre catalogador ha reassignat el codi 328b.
  • L'expedient a X100 inclou: reproduccions de graffitti, fitxes UE originals, plànols de treball i informe previ.
  • L'expedient a X101 (continuació) inclou: memòria original.
  • Diapositives 6x6 sense marc digitalitzades [71 diapositives]

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de Ramon Berenguer el Gran i carrer Tapineria (Barcelona, Barcelonès) : actuació febrer 2015 - setembre 2016

Intervenció arqueològica a la plaça de Ramon Berenguer el Gran motivada pel projecte d'arranjament de la plaça. Durant la primera fase centrada a la plaça es va realitzar el seguiment i control del rebaixos de terres, documentat principalment estructures de l’antic urbanisme anterior a la construcció de la Via laietana. Posteriorment i dintre del mateix projecte es va efectuar la intervenció arqueològica al llarg del perímetre de la muralla romana situada en el carrer Tapineria i plaça Ramon Berenguer el Gran. Les tasques varen consistir en el rebaix del terreny per mitjans mecànics per tal de comprovar l’estat de les possibles restes arqueològiques i deixar a la vista el sòcol de la muralla. Com a resultat del qual es va poder documentat el sòcol i fonamentació de la muralla, algunes estructures domèstiques altimperials, anivellacions baix imperials, nivells carolingis i baix medieval i fonamentacions i soterranis de les edificacions existent en aquesta àrea que foren enderrocades durant la creació de la Via Laietana. Resultats semblants es van obtenir durant la tercera fase amb l’excavació extensiva de diversos sectors.

Ajuntament de Barcelona

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de Sant Iu 5-6, carrer dels Comtes 6-10, Baixada de la Canonja 2-6, carrer de la Tapineria 29-37. Museu Frederic Marès, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : data de la intervenció: del 25 de maig al 11 de juny i del 28 al 30 de juny de 2010

Durant els treballs de buidatge de terres per tal d'instal.lar un muntacarregues al Museu Frederic Marès ha estat possible documentar un tram de la muralla romana, concretament el pany de muralla situat entre les torres 9 i 10. Es pot observar el basament d'opus caementicium.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'avinguda Catedral, 4, Pia Amoina - Museu Diocesà de Barcelona, Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: del 23 de febrer al 10 de març de 2015

Donada la necessitat d'instal.lar una escala d'incendi i diversos tubs de canalització d'aigües dins de l'edifici de la Pia Almoina, es van realitzar un total de 2 rases, 1 cala i una obertura a la paret de façana sota control arqueològic. El resultat ha estat negatiu sense documentar cap resta o estructura arqueològica.

Resultats 1 a 10 de 16