Sant Pere, Plaça

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Sant Pere, Plaça

Termes equivalents

Sant Pere, Plaça

Termes associats

Sant Pere, Plaça

9 Descripció arxivística results for Sant Pere, Plaça

9 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Control arqueològic a la plaça Sant Pere, 7-14 carrer Sant Pere Més Alt, 74 : 15 d'abril - 13 de maig de 2004

No s'ha localitzat cap tipus d'estructura ni cap nivell arqueològic d'interès, degut principalment a la poca fondària assolida i al fet que es resseguia una obertura realitzada 40 anys abans, sense que tinguem constància de cap control arqueològic.

Memòria de la intervenció arqueològica a la Plaça de Sant Pere, 5, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: novembre de 2019

Intervenció motivada per la realització d'un fossat per ascensor. Existència de tres fases constructives diferents. Primer es va identificar un paviment bastit amb rajols ceràmics quadrangulars i per sota d’aquest nivell es troben dues estructures indeterminades però solidàries entre sí.

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al carrer Lluís el Piadós 1-11, passatge de l'Hort del Velluters 1b i plaça de Sant Pere 3b de Barcelona): data intervenció:del 13 al 28 de febrer de 2014

Treballs de seguiment amb motiu de realització d'un forat per tal de plantar un arbre. La intervenció ha donat com a resultat la no presència de restes ni estructures de tipus arqueològic.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a la plaça de Sant Pere 15-16, 3 ; carrer Lluís el Piadós 2-10 i carrer Basses de Sant Pere 2-4,3 (Ciutat Vella, Barcelona) : data intervenció:del 27 de febrer al 10 de març 2006

Documentació de tres estructures, d'època moderna o contemporània formada per morter de calç blanc amb alguns fragments de maó i pedres petites. Hi ha indicis que hauria format part d'un mur una, i les altres podrien haver actuat de fonamentació.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer Méndez Núñez, 1-5, 2, Sant Pere més Alt, 65-57, Plaça Sant Pere, 15-16 de Barcelona (Barcelonès) : data de la intervenció: 19 de febrer al 9 de març de 2007

Es va evidenciar la presència de restes d'estructures que formarien part d'una vivenda i/o edificacions com a mínim d'una cronologia del segle XIX. També documentació de restes humanes i d'una inhumació, totes elles a la plaça de Sant Pere davant de l'entrada del Monestir de Sant Pere de les Puel.les.