Sant Just, Plaça

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Sant Just, Plaça

Termes equivalents

Sant Just, Plaça

Termes associats

Sant Just, Plaça

10 Descripció arxivística results for Sant Just, Plaça

10 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Memòria arqueològica al carrer de la Palma de Sant Just, 2, plaça de Sant Just, 5 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: del 26 de setembre al 13 d'octubre i del 16 d'octubre al 3 de novembre de 2017, i del 26 al 27 de novembre de 2018

Documentació d'estructures i materials ceràmics que abrecen un període cronològic ampli, des de l'època romana imperial fins a època contemporània. Destaca la localització d'un tram d'absis romànic, que és anterior a la construcció de la Basílica

iPAT serveis culturals

Memòria arqueològica de la Intervenció 003/13 a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor (coberta), Plaça de Sant Just, 6. Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates intervenció: del 4 al 6 de febrer 2013

Sondeig a la coberta de la Basílica i del campanar han aportat noves dades sobre l'edifici gòtic. Documentació del mateix sistema de coberta "solera catalana" composta per a una doble solera. Segurament la coberta no seria l'original del segle XV, sino serien remodelacions del segle XVIII i XIX. El sondeig 2 va permés la recuperació d'un major nombre de material ceràmic.

Memòria de la Intervenció arqueològica a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, deambulatori, Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates intervenció: del 28 de novembre al 31 de desembre 2011

  • Els treballs realitzats a la zona del deambulatori i de la nau de la Basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona han permès recuperar estructures i estratigrafia que es remunten a època tardorromana, amb alguna presència de material romà imperial possiblement descontextualitzat.
  • Les mides de la cala i les tombes, la desaparició de la majoria de l'estratigrafia original pel retall de l'ossera i per la construcció de les tombes del segle XVIII, la gran entitat de les estructures, la minsa presència de material ceràmic, condicionen la interpretació de les dades obtingudes. -- L'expedient conté informes i dossier de premsa

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer de la Dagueria, 5-13, plaça Sant Just i Pastor 4 (Ciutat Vella, Barcelona) : data intervenció: 17 al 21 de novembre de 2008

Intervenció motivada per la canalització en rasa d'una línea subterrània de baixa tensió de FECSA-ENDESA. Els resultats han estat negatius degut a l'escassa profunditat.

Memòria del control i excavació a la plaça Sant Just 6, Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, capella del Santíssim Sacrament, Districte de Ciutat Vella, Barcelona

Recuperació d'estructures que es remunten a l'època alt-imperial romana. S'han pogut documentar dos fases, una entre els segles IV-V C i l'altre dins del segle I-II dC. Ambdues fases podrien pertànyer a edificis de caire públic per les seves magnituds, fet que es podria relacionar amb la proximitat al forum de la ciutat.

Memòria dels treballs de conservació restauració duts a terme a l'església dels Sants Màrtirs Just i Pastor, al Districte de Ciutat Vella (Barcelona) : finestra històrica davant la Capella de Sant Fèlix: dates de la intervenció:del 3 al 13 de febrer de 2015

Tractaments de conservació i restauració duts a terme en diverses estructures arqueològiques, exhumades a la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona. Ubicades just davant la capella de Sant Fèlix, s'intervenen amb l'objectiu de ser consolidades i també per ser visibles i compreses a través d'una finestra històrica ja construïda.

Àbac. Conservació i Restauració, SL

Memòria d'intervenció prospecció Georadar l'Església dels Sants Just i Pastor, a la plaça Sant Just, 6, de Barcelona: data de la intervenció: setembre 2012

Realització de cales a la capella del santíssim, a l'àbsis i en dos vasos funeraris de la nau. Els resultats han aportat indicis clars de la pervivència de restes arqueològiques que abracen des d'època moderna a imperial romana, en concordància amb estudis previs i excavacions properes, que indicaven la persistència de l'ocupació d'aquest indret.

Proposta d'ordenació urbana entorn de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona : maig 2006

Estudi de la parcel.la del carrer Ciutat 3 i que també disposa façana als carrers d'Hèrcules i Rere Sant Just. S'ha fet una anàlisi arquitectònica i de la documentació arxivística. -- Conté: "Informe sobre l'espai urbà situat entre la façana gòtica de l'Ajuntament de Barcelona i l'absis de la Basílica de Sant Just", agost 2006, del mateix autor