Sant Iu, Plaça

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Sant Iu, Plaça

Termes equivalents

Sant Iu, Plaça

Termes associats

Sant Iu, Plaça

6 Descripció arxivística results for Sant Iu, Plaça

6 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de Sant Iu 5-6, carrer dels Comtes 6-10, Baixada de la Canonja 2-6, carrer de la Tapineria 29-37. Museu Frederic Marès, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : data de la intervenció: del 25 de maig al 11 de juny i del 28 al 30 de juny de 2010

Durant els treballs de buidatge de terres per tal d'instal.lar un muntacarregues al Museu Frederic Marès ha estat possible documentar un tram de la muralla romana, concretament el pany de muralla situat entre les torres 9 i 10. Es pot observar el basament d'opus caementicium.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer dels Comtes 2-4, Baixada de Santa Clara 1-3, Plaça del Rei 1-6, Plaça Sant IU 2 i Palau del Lloctinent : 2 al 13 de gener de 2006

Troballa de restes constructius sota el Palau anteriors a la segona meitat del segle XVI, estrats d'enderrocs a cavall entre la primera i la segona meitat del XVI i restes de remodelacions dutes a terme durant el segle XX. Es pot suposar que en posterios intervencions podrien aparèixer estructures relacionades amb períodes anteriors a la construcció del Palau al segle XVI.

Memòria de la intervenció arquològica al carrer dels Comtes 2-4, Baixada de Santa Clara 1-3, pl. del Rei 1-6, pl. Sant Iu 2: Palau del Lloctinent

La intervenció ha servit per a documentar un mur d'època contemporània i material ceràmic dels segles XVII - XVIII, principalment ceràmica vidrada. També s'han documentat diversos paviments de rajoles.

Memòria de l'excavació arqueològica realitzada a la capella de Santa Bàrbara a la Catedral de Barcelona : del 8 de febrer al 3 de març de l'any 1995

En l'excavació s'han pogut documentar les diferents reformes que ha sofert la capella al llarg del temps. D'època romana cal destacar la fonamentació del mur que correspondria a una domus. D'època medieval destaquen diferents murs de fonamentació, així com fragments ceràmics.