Sant Antoni Maria Claret, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Sant Antoni Maria Claret, Carrer

Termes equivalents

Sant Antoni Maria Claret, Carrer

Termes associats

Sant Antoni Maria Claret, Carrer

29 Descripció arxivística results for Sant Antoni Maria Claret, Carrer

29 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Memòria cientifica de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Antoni M. Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí 55-95, carrer del Mas Casanovas 70-90 i carrer Cartagena 334-372. Pavelló Santa Apol.lònia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona (Barcelonès) : d'abril a juny 2013

Documentació de diverses estructures en el subsòl associades al pavelló de Nostra Senyora de la Puríssima, dins la nova urbanització del Pavelló de Santa Apol.lònia.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Pavelló de la Mercè, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90, carrer de Cartagena, 334-372 : data intervenció: del 23 de juliol de 2012 al 23 de març de 2013

Documentació les galeries de serveis i altres estructures de sanejament originals de l'edifici, així com posar en envidència les tècniques constructives pel que fa a la fonamentació de les façanes. No s'han documentat restes anteriors a la construcció del pavelló.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Pavelló de Sant Salvador), carrers de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90, carrer de Cartagena, 334-372, del Districte d'Horta-Guinardó : dates d'intervenció: del 18 de marzo al 9 d'agost de 2013

Les rases efectuades a la vessant oest de l'edifici han permès localitzar i documentar diversos trams del clavegueram original de l'edificació, situat cronològicament entre els anys 1902 i 1918.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau -urbanització pavellons Sant Rafael i Sant Leopold-, Barcelona, Barcelonès: desembre 2013 a gener 2014

Control arqueològic de les tasques d'urbanització de la zona compresa entre els pavellons de Sant Rafael i Sant Salvador del Recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ha permés identificar dos dipòsits o aljubs coetanis al moment de construcció del complex hospitalari i la continuació de dos canalitzacions localitzades en una intervenció anterior pertanyents al Mas Xifré

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau - Bescanviadors geotèrmics, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: de 18 de febrer al 31 de març, del 4 al 30 d'abril, del 7 al 31 de maig i de l'1 al 31 de juliol de 2013

El seguiment arqueològic de les tasques d'excavació de les rases i pous per a la construcció de bescanviadors geotèrmics al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha permès identificar estructures arqueològiques de tres períodes diferenciats. Per una banda estructures pròpies del complex hospitalari (clavegueres i desaigües), estructures del mas Xifré, enderrocat per a la construcció de l'Hospital, datades al segle XIX, i per últim, una sitja d'època ibèrica datada entre el segle III i I aC.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau - Pavelló de Sant Salvador, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: de 5 al 29 de gener i del 15 al 26 de febrer de 2016

Les obres de reforma del pavelló de Sant Salvador del conjunt històric d el'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha permès identificar diferents elements coetanis de la construcció modernista i un conjunt significatiu de restes de l'antic mas Xifré sobre el qual es va construir part del complex de Domènech i Muntaner.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau, Pavelló de l'Administració, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: de abril a ocutbre de 2012

Les obres de condicionament del pavelló de l'administració de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau han permès identificar nombroses canalitzacions i dipòsits relacionats amb l'edifici modernista així com tres estructures d'època ibèrica (dos sitges i una estructura indeterminada) amb una cronologia entre el segle III i la primera meitat del segle I aC. -- A l'expedient informes d'afectació

Resultats 1 a 10 de 29