Pelai, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Pelai, Carrer

Termes equivalents

Pelai, Carrer

Termes associats

Pelai, Carrer

16 Descripció arxivística results for Pelai, Carrer

16 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Estudi històric i arqueològic del jaciment arqueològic/BCIN, muralla medieval / moderna : Portals i baluards de Barcelona : projecte constructiu nova cua de maniobres per darrere de l'estació de Plaça Catalunya dels FGC

Estudi històric arqueològic a l'àrea on es preveuen les obres d'ampliació de les intal.lacions de serveis dels FGC als carrers de Pelai, Plaça Catalunya, Fontanella i Plaça d'Urquinaoa, és un compendi de totes les fases o etapes de construcció dels sistemes de defensa i fortificació de la ciutat de Barcelona des de final del segle XIII fins a l'enderroc de les muralles iniciat el mes d'agost de 1854. -- Annexos: Prospecció amb Georadar ; Documentació cartogràfica/planimètrica ; Legislació Patrimoni Cultural i autoritzacions administratives

Estudi històrico-documental dels edificis de Pelai 3 i Ronda Universitat 4 de Barcelona

  • La urbanització d'aquesta illa amb la construcció dels dos edificis estudiats presenta una característica singular: en comptes de construir-se tot el frontis de façana, els propietaris van deixar lliure una part lateral dels seus solars formant un jardí privat que travessava l'illa i comunicava els carrers, convertint-se la façana lateral en la principal. Els edificis van ser construïts entre 1864 i 1867. -- Cap expedient associat
  • Probablement forma part d'un expedient d'enderroc (sèrie Q153)

Memòria de la intervenció arqueològica a plaça Catalunya i carrer Pelai de Barcelona: dates de la intervenció: 10 d'agost al 10 de setembre de 2009

Sondejos realitzats en el marc del "Projecte d'intervenció arqueològica en la jaciment arqueològic/BCIN : Muralla medieval/Moderna, Portals i Baluards de Barcelona". El resultat va ser negatiu menys en un que es va documentar un petit tram de llenç de la muralla corresponent a les construccions del segle XV.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Pelai 30-40, Jovellanos 1-9, Ramelleres 19-27 de Barcelona : data intervenció: 28 de juny al 14 de juliol 2006

Documentació d'estructures de la muralla que fou destruïda a mitjans del segle XIX. Les troballes del carrer Jovellanos i Ramelleres aporten dades relacionades amb l'evolució històrica de l'urbanisme de la ciutat. Es podria tractar de la fonamentació del baluard de Canaletes o dels Estudis.

Resultats 1 a 10 de 16