Palma de Sant Just, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Palma de Sant Just, Carrer

Termes equivalents

Palma de Sant Just, Carrer

Termes associats

Palma de Sant Just, Carrer

3 Descripció arxivística results for Palma de Sant Just, Carrer

3 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Intervenció al carrer de la Palma de Sant Just : any 1928

Localització d'un mosaic romà, i també es va documentar una canalització romana que es dirigia a mar. Aquesta conducció subterrània tenia relació amb una mina que travessava l'església de l'Esperança i anava sota el mateix altar major. -- Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

Memòria arqueològica al carrer de la Palma de Sant Just, 2, plaça de Sant Just, 5 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: del 26 de setembre al 13 d'octubre i del 16 d'octubre al 3 de novembre de 2017, i del 26 al 27 de novembre de 2018

Documentació d'estructures i materials ceràmics que abrecen un període cronològic ampli, des de l'època romana imperial fins a època contemporània. Destaca la localització d'un tram d'absis romànic, que és anterior a la construcció de la Basílica

iPAT serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada al carrer de la Palma de Sant Just, 2-8, carrer de Bellafila, 1-5 (Districte de Ciutat Vella, Barcelona) : dates de la intervenció: del 8 al 22 de maig de 2013

Malgrat les possibilitats de localitzar restes d'època romana, i altres evidències del procés de remodelació i reurbanització en època medieval i moderna, l'alt grau de destrucció de l'estratigrafia preexistent i les escases dimensions de l'espai excavat han impedit obtenir noves dades sobre l'evolució urbanística d'aquest indret de la ciutat de Barcelona, a excepció dels vestigis relacionats amb la construcció dels edificis actuals de la vorera est del carrer de la Palma de Sant Just.