Palau, Pla de

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Palau, Pla de

Termes equivalents

Palau, Pla de

Termes associats

Palau, Pla de

20 Descripció arxivística results for Palau, Pla de

20 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Estudi d'impacte arqueològic de l'àrea on es projecta l'aparcament soterrani del Pla de Palau i del Passeig d'Isabel II de la ciutat de Barcelona

Estudi complementari a l'excavació arqueològica i que forma part del mateix expedient. Es tracta d'un estudi d'impacte sobre les possibles restes arqueològiques que poden aparèixer en el subsòl de l'àrea afectada.

Intervenció arqueològica al Pla de Palau 13, passatge de Palau, 3: dates de la intervenció: del 26 al 30 de setembre de 2011

Identificació de dos paviments corresponent a dos nivells de circulació de la finca actual, juntament amb dos estrats d'anivellament i la coberta d'una fossa sèptica. Totes les restes s'enmarquen cronològicament en el segle XX.

Memòria científica de la intervenció arqueològica a Pla de Palau, 15-17 i Plaça de Pau Vila, 12-13b (Ciutat Vella, Barcelona) : dates de la intervenció: novembre 2009, febrer 2010

S'han efectuat catorze cales i tretze rases que han permès documentar les restes de la muralla de mar de Barcelona del segle XIX, tres murs que possiblement puguin pertànyer a la fonamentació del mateix Portal de Mar, així com dos estrats amb materials dels segle XVI al XX i diversos elements corresponents a diferents elements del port de Barcelona del segle XIX.

Memòria de la intervenció al Pla de Palau, plaça de Pau Vila, (Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: març - setembre 2010

Realització de quatre rases amb resultats força variats pel que fa a cronologies i entitat de les restes. Amb un nivell de conservació força important les restes suposen un bon exemple de les obres de fortificació al voltant del portal de mar, dels segles XVI-XVIII. També s'ha pogut documentar nombroses capes d'anivellament i pavimentació de terra piconada que podria ser el carrer d'entrada a la ciutat des del port. Aquestes estructures al segle XIX van ser enderrocades amb motiu de l'eixample del Pla de Palau i la construcció d'un nou recinte defensiu. -- A l'expedient els informes d'afectació d'estructures

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Marquesa, 2-6. Baluard de Migdia, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: desembre 2014-juny 2015

Arran del projecte d'urbanització dels voltants del Baluard de Migdia s'ha procedit a l'excavació de la part interior del fossat delimitada pel flanc est del Baluard, la Muralla de Mar i la contraescarpa. La major part dels elements documentats es corresponen amb diversos anivellaments de l'interior del fossat entre els segles XVII i XIX. Com a principals elements condicionats de la configuració del fossat destaquen un total de tres derivacions del Rec Comtal que passaven pel seu interior.

Còdex

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Marquesa, 2-6U. Baluard de Migdia, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: desembre 2015-gener 2016

Realització de quatre sondejos amb l'objectiu doble de recuperar informació que s'havia perdut per algunes actuacions no controlades arqueològicament, i intervenir per avançat en aquells punts on el project d'obra preveia afectacions per sota de la cota actual.

Còdex

Memòria de la intervenció arqueològica al pg. Isabel II, pla de Palau : agost- desembre 2001

La intervenció ha servit per a documentar diferents murs d'època moderna. Un d'ells podria estar relacionat amb l'antic baluard de la muralla marítima i uns altres dos podrien associar-se a un dipòsit de l'antiga casa de la Llotja. També s'ha documentat un pou de planta circular.

Resultats 1 a 10 de 20