Neolític

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Neolític

Termes equivalents

Neolític

Termes associats

Neolític

7 Descripció arxivística results for Neolític

7 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Intervenció a la casa pairal de Can Nyau de Besòs al districte de Sant Martí i Sant Andreu

L'any 1983 arran de les obres per soterrar les línies d'alta tensió i de la construcció d'una nova canalització de les aigües pluvials es van realitzar uns sondejos que van proporcionar material ceràmic ibèric, romà d'època flàvia i medieval. Hi ha croquis que delimita l'aqueducte i una zona d'enterraments.

[Intervenció arqueològica a la Caserna de Sant Pau] : Carrer Sant Pau, 92

 • L'excavació es va dividir en dos sectors: el sector A es va descobrir un conjunt d'enterraments d'època romana, tots d'inhumació. Al sector B, s'ha documentat dos hortizons prehistòrics clarament definits, el nivell superior amb presència de material ceràmic i estructures de combustió com emmagatzematge de l'Edat de Bronze; als estrats inferiors del Neolític Antic es va documentar llars de foc, i una extensa necròpoli. -- No hi ha memòria
 • CD 1: diapositives n. 541 - 1.000
 • CD 2: diapositives n. 1.001 - 1.435
 • CD 3: altres diapositives, negatius fot., documents textuals (no inclouen la memòria digitalitzada)
 • El Servei d'Arqueologia va assignar dos codis a la mateixa intervenció. Aqui el centre catalogador ha afegit CSP
 • v.1- Documentació preparatòria, informes
 • v.2- Documentació administrativa
 • v.3- Topografia
 • v.4- Planimetria
 • v.5-11 Inventari neolític-Sector B
 • v.12-18 Inventari Bronze
 • v.19 Inventari enterraments, sitges

Intervenció arqueològica al carrer del Pi núm. 11 de Barcelona (Barcelonès) : gener - desembre de 1993

 • S'han localitzat uns sepulcres de fossa que formarien part d'una necròpolis neolítica. També s'han documentat diferents estructures relacionades amb el palau i restes de ceràmica d'època romana i medieval.-- v.I (ca. 100 f.): inclou estudi i conclusions de l'intervenció
 • v.II (ca. 100 f., 25 f. de plàn., 3 f. de làm): inclou planimetria
 • L'expedient Inclou, en format imprès no relligat: còpia de la memòria, documentació administrativa, inventari original de material, fitxes UE, article "Una necrópolis del neolític mitjà al bell mig de la ciutat medieval", diari d'excavació (19, 25 i 26 de febrer), "Estudi antropològic de les restes humanes neolítiques" / Josep Afruns, "Informe sobre l'anàlisi pol.línica de mostres provinents del jaciment" / Santiago Riera i Mora [fet 15/11/1995], "Anàlisi micromorfològica del nivell 3047 de la columna estratigràfica" / Mercè Bergadà, "Execució i interpretació de la columna estratigràfica" / Montserrat Argemí, .. [et al.], i " Projecte de rehabilitació i reforma per a edifici de locals comercials i despatxos professionals al carrer del Pi".

Memòria conjunta de la intervenció arqueològica al carrer de les Beates 2-5, Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció 2005 (codi 201/05): 6 de juliol a 31 d'agost, del 8 de setembre a 28 d'octubre, del 19 de desembre a 3 de febrer de 2006 ; intervenció 2006 (codi 201/05): 6 de febrer a 7 d'abril 2006, 10 d'abril a 31 de maig 2006 ; intervenció 2007 (codi 162/06) 26 de gener a 27 de març de 2007

 • S'ha pogut documentar nombroses restes arqueològiques que ajuden a establir una seqüència d'ocupació i funcional de l'espai força ampli, des de la prehistòria fins l'actualitat. Documentació d'una sitja del neolític, d'una necròpolis tardorromana del s. IV-VII, documentació de zona agrícola en època alt-medieval i urbanització de l'espai en època baix-medieval, s. XIII-XV. -- Annex 1- Repertori estratigràfic, repertori d'unitats funeràries, documentació fotogràfica
  Annex 2- Planimetria
 • A l'expedient informes d'afectació

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Reina Amàlia 38-38bis, carrer Sant Pau, 118 i carrer de les Flors, 2 del Districte de Ciutat Vella, Barcelona : del 4 al 23 de maig i del 16 de juny al 15 de juliol de 2009

 • Intervenció a la casa fàbrica Estruch, motivada per la construcció d'un nou edifici de vivendes i aparcamen soterrani. Realització de set sondejos en que s'han documentat estructures associades per una banda a l'antiga casa fàbrica Estruch i per l'altra a la presència d'un assentament prehistòric. -- A l'expedient "Estudi geotècnic previ d'un solar, situat al carrer de la Reina Amàlia, 38", realitzat per Centre Català Geotècnia.
 • Conté dos Cds d'imatges de la casa-fàbrica Estruch

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Riereta, 37-37bis / Sant Pau, 84 : Barri del Raval, Barcelona (Barcelonès)

 • Les anàlisis han permès observar l'existència de quatre fases d'ocupació que coincideixen amb el panorama estratigràfic de l'excavació de la caserna de Sant Pau del Camp. Fase I, construcció d'un sòcol o paviment de pedres que argumenten la seva funció com a estructura de combustió o llar comunal. A la fase II, la troballa de la part basal d'un forn de planta ovalada, i un mur entremig de dos espais que podria separar la zona de combustió de la zona de cocció o producció, també s'han locatlizat fosses d'emmagatzematge tipus sitges. A la fase III s'han locatlizat plantes de graella o graners sobrealçats del Bronze i també ceràmica. A la fase IV s'han locatlizat restes d'un fogar i una sepultura (infant en posició fetal). -- v. 1 - Memòria [Coordinació: Jordina Sales]
 • v. 2 - Estudi de la ceràmica prehistòrica del jaciment / Xavier Carlús i Martin
 • v. 3 - Estudi antropològic, arqueozoològic i analítiques de jaciment / Anna Pla, Roger Molina, Mònica Oliva, .. [et al.]
 • v. 4 - Planimetria i digitalització / Xavier Carlús
 • v. 5 - Bases de dades i fitxes UE / Javier González

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva en LAV-Plataforma de la LAV : c/ de Josep Soldevila, c/ del Segre, Ptge. de l'Estació, Pg. de Santa Coloma, c/ de Ferran Junoy, c/ de Sant Adrià i Pg. de la Verneda. Districte de Sant Andreu. Barcelona (Barcelonès): dates intervenció: octubre 2008-gener 2015

Treballs de seguiment arqueològic i excavació dels diferents jaciments localitzats durant les obres de la LAV entre el Triangle ferroviari de la Sagrera i el Nus de la Trinitat. Destaca el jaciment del neolític postcardial, el jaciment neolític i vil.la romana de l'estació de Sant Andreu Comtal, la necropolis ferroviaria del Triangle ferroviari, les restes altmedievals del Torrent Estadella i la fresquera sota el Pont de Sant Adrià