Muralla

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Muralla

Termes equivalents

Muralla

Termes associats

Muralla

13 Descripció arxivística results for Muralla

13 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

[Intervenció al carrer Avinyó, 19]

 • Realització de diverses actuacions amb l'objectiu de rehabilitar, restaurar i documentar part del pany de la muralla romana baix imperial. A la segona intervenció es va posar al descobert una part del parament de la muralla augustina. -- No hi ha memòria
 • Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica
 • Diapositives digitalitzades

Memòria conjunta de la intervenció arqueològica del carrer Avinyó núm. 15 i del carrer del Pou Dolç núm. 4 de Barcelona : [juny 2003 - juny 2004]

 • S'han documentat diferents èpoques arqueològiques. En primer lloc, s'han trobat estructures muràries i fonamentacions del s. XIX. També s'han documentat un pou i dos murs de principis d'època moderna i finals de la baixa edat mitjana (s. XIV - XVI). D'època tardana s'han localitzat fragments de pintura mural i paviment d'opus signinum. D'època romana s'ha trobat part de la muralla defensiva i una de les torres, així com una domus. -- v.1(ca. 250 f. : fot., 81 f. de làm., 45 f. de fot.). Inclou: informe pintures murals / [informació extreta d'informe d'] August Gamarra .-- 2003 .-- 6 f.
 • v.2(13 f. de plàn.): documentació planimètrica
 • v.3(ca. 200 f.): repertori estratigràfic i inventari del material arqueològic
 • Planimetria en format cad al HD.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al solar del carrer Avinyó, 16 - Lleona, 12-14 : Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès)

 • Restes d'època romana des del segle I dC fins al III d.C, zona del suburbium, amb dos abocadors urbans, i restes d'un possible taller metal.lúrgic, al segle II es consoliden estructures de caràcter agrícola i/o productiu. Es torna a ocupar amb construccions diverses a partir del segle XIV amb un obrador que podria estar associat al tractament de pells, que va ser abandonat al s. XVI. A finals del XVII es construeix un nou edifici. -- Promotor: Cenit Gestió
 • v. 1: Text
 • v. 2: Annex I: els materials-inventari, vol. 1 (UE 105 a 1558)
 • v. 3: Annex I: els materials-inventari, vol. 2 (UE 1558-2080)
 • v. 4: Annex I: els materials- estudi
 • v. 5: Annex II: repertori d'unitats estratigràfiques
 • v. 6: Repertori fotogràfic
 • v. 7: Annex IV: Planimetria

Memòria de la intervenció preventiva carrer Avinyó, número 15, Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès: dates intervenció: del 10 de març al 4 d'abril i del 23 al 25 de juliol de 2014

L'actuació del març a la zona de l'intervallum ha permès documentar amb major detall el forn documental a l'actuació dels anys 2003-2004, així com l'excavació dels nivell d'ús, fins exhaurir-los, allà on no suposava un problema per la conservació de les restes de la domus. L'actuació del juliol ha permès la recuperació d'alguns fragments de pintura mural.

Memòria d'intervenció arqueològica al carrer d'Avinyó 30, carrer de N'Arai 10, plaça de George Orwell 4-5 (Casa dels Quatre Rius), al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: data intervenció: de l'11 d'octubre de 2007 al 18 d'abril de 2008

Documentació del fossat altoimperial, de la segona meitat del segle I dC. Del segle XIII es documenten retalls d'extracció i abocador de ceràmica de rebuig. Documentació de la primesa fase constructiva del call menor. Documentació de l'actual edifici del segle XVIII, anomenat casa dels Quatre Rius.

Serra Molinos, Jordi

Proposta d'actuació a l'entorn de la muralla de Barcelona : per encàrrec de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona

Proposta d'actuació a l'entorn de la muralla, conté l'estudi que es va realitzar l'any 1995-1996 que determinava l'estat de la muralla en aquells moments. S'ha d'afegir els enderrocs del carrer Sotstinent Navarro amb el conseqüent nou tram descobert i també d'altres puntuals com el del carrer Avinyó, 15. Conté l'estudi: "La muralla romana de Barcelona / Francesc Caballé, Emili Revilla, Josep Llinàs"

Recerca de testimonis històrics i materials de la muralla romana de Barcelona (sector dels carrers de la Palla, Banys Nous, Avinyó i Ataülf)

Recerca històrica de la muralla romana, Illa 1 (edificis Illa del Palau Reial Menor -sector dels carrers Avinyó, Milans, Ataülf i Comtessa de Sobrediel- ; illa 2 (edificis illa del Palau Reial Menor -sector dels carrers Comtessa de Sobrediel, Avinyó, Cervantes i Palau-) ; illa 3 (edificis de l'illa entre els carrers Cervantes, Avinyó i Baixada de Sant Miquel) ; illa 4 (edificis de l'illa entre els carrers Baixada de Sant Miquel, Avinyó, passatge del Crèdit i Ferran) ; illa 5 (edificis de l'illa entre els carrers Ferran, Avinyó i Call) ; illa 6 (edificis de l'illa entre els carrers Banys Nous, Call).

Resultats 1 a 10 de 13