Muralla

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Muralla

Termes equivalents

Muralla

Termes associats

Muralla

137 Descripció arxivística results for Muralla

137 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Intervenció arqueològica als carrers Regomir, 6 - Ataülf, 9 : del 26 de gener al 21 de maig de 2004

 • La intervenció aqueològica ha permès la localització, documentació i interpretació d'un tram de la muralla romana tardana i de dues torres, en la zona coneguda com a Castellum de la ciutat de Barcino. També s'ha documentat, a l'interior d'aquest recinte, tot un conjunt de restes d'època flàvia que corresponen a una gran habitació absidal i un possible criptopòrtic, juntament amb indicis d'altres àmbits. -- v.1: text, documentació fotogràfica (annex 1), i documentació planimètrica (annex 2)
 • v.1. conté: Informe de restauració del material procedent de la intervenció arqueològica al carrer Regomir 6 - Ataülf 9 / Isabel Parra Alé . -- Inclou: objectes de bronze, de plom, d'ós i de vidre
 • v.2: inventari de materials (annex 3), i làmines de materials (annex 4)
 • v.3: unitats estratigràfiques (annex 5)
 • v.4: unitats estratigràfiques (annex 5, continuació), i fets estratigràfics (annex 6)
 • Fotografies digitals en Z2.21 de Regomir, 6

Intervenció arqueològica als carrers Regomir, 6 - Ataülf, 9 : maig - juny 2008

La intervenció ha permès revisar i completar la planimetria de les estructures romanes localitzades a la intervenció de 2004 i realitzar-ne fotografies professionals, abans de procedir al seu rebliment definitiu. Les obres de col.locació de clavegueram ha permès localitzar quatres clavegueres d'època contemporània. -- A l'expedient: "Addendum: Declaración de hallazgos histórico arqueológicos en el sudeste de Barcino" / Constanza Corredor Arias, octubre 2003

Intervenció arqueològica efectuada a la Ronda Sant Pau, 6-8 i carrer Flors, 7 : abril 2000, i entre juliol i setembre del 2000

 • La intervenció va permetre documentar les característiques del tram de muralla localitzat i a la vegada posar al descobert una torre adossada al talús de la muralla. -- No hi ha memòria
 • Resum fet a partir de la documentació de l'expedient i la fitxa de la Carta Arqueològica
 • Conté recull de fotografies

Intervencions arqueològiques a l'Arxiu Administratiu : 1992

 • La intervenció ha consistit en el buidatge i adequació de l'interior de les tres torres de la muralla romana. L'excavació ha permès documentar diferents restes constructives de l'edat romana. S'han recuperat restes de paviment (opus signinum i sectile). -- No hi ha memòria
 • Documentació original de fitxes UE i dibuixos de camp digitalitzada i guardada en el HD de memòries

Localització dels testimonis de la muralla romana de Barcelona en el sector comprès entre els carrers de Baixada de Caçador, Sotstinent Navarro, de Lledó i pl. dels Traginers

Identificació i restitució del traçat de l'antiga muralla romana en el sector. -- Lledó 7, 11, 13, 15-17; Sotstinent Navarro 14, 16, 18-20; 22-24; baixada del Caçador 6; plaça dels Traginers 4; i baixada de Viladecols 1, 3

Memoria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer del Sotstinent Navarro, 4-6 del Districte de Ciutat Vella a Barcelona : dates d'intervenció: setembre - octubre 2009

Excavació en extensió degut a la construcció díuna estació transformadora elèctrica subterrània. Documentació d'època alt imperial es documenta un pou i dos murs de petites dimensions i molt arrasats del quals és impossible determinar-ne llur funcionalitat. Díèpoca baix imperial es detecten les respectives fonamentacions de les Torres 21 i 22 de la muralla romana. També díaquesta mateixa època, però cap al s.V es documenten unes sitges i una claveguera. D'època alt medieval i concretament en el segle X, del qual es conserven un grup important de sitges, totes elles amortitzades a finals díaquest segle i que líautor de la memòria relaciona amb els disturbis ocorreguts a la ciutat als entorns de líany 985. L'últim moment a destacar pel que fa a restes arqueològiques es situa ja en ple s. XV, moment en el que queda amortitzat un pou. -- Continuació de la realitzada líany 2007 (099/07).

Memòria científica de la intervenció arqueològica a Pla de Palau, 15-17 i Plaça de Pau Vila, 12-13b (Ciutat Vella, Barcelona) : dates de la intervenció: novembre 2009, febrer 2010

S'han efectuat catorze cales i tretze rases que han permès documentar les restes de la muralla de mar de Barcelona del segle XIX, tres murs que possiblement puguin pertànyer a la fonamentació del mateix Portal de Mar, així com dos estrats amb materials dels segle XVI al XX i diversos elements corresponents a diferents elements del port de Barcelona del segle XIX.

Memòria científica de la intervenció arqueològica al Parc de la Ciutadella (Parc Zoològic-Espai quarentena) al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès): data intervenció: del 19 al 21 d'octubre de 2016

La intervenció no ha permés detectar estructures arqueològiques rellevants, en canvi, si que ha corroborat la presència d'estratigrafia arqueològica en l'indret.

Cruells Castellet, Josep

Resultats 61 a 70 de 137