Muralla

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Muralla

Termes equivalents

Muralla

Termes associats

Muralla

137 Descripció arxivística results for Muralla

137 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

[Intervenció al carrer Lledó, 13] : Carpinteria de La Caixa / Muralla romana

 • Realització de la documentació topogràfica i planimètrica dels panys de muralla baiximperial que es trobaven integrats en els edificis. El pany de muralla es va localitzar al mur de tancament de l'edifici, limitant amb l'edifici amb accés des del carrer Sotstinent Navarro. -- No hi ha memòria
 • Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

Intervenció al Monument Colom - Torre de les Puces

 • A trets generals, les restes descobertes correspondrien a líextrem meridional de les defenses marítimes de Barcelona, just en el lloc on confluïren la muralla de la Rambla datada a partir del s. XIII (tradicionalment com a muralla de Jaume I), la muralla de Drassanes i la muralla de Mar. En aquell indret síhi localitzava una gran torre poligonal coneguda com a torre de les Puces que constituïa un dels puntals bàsics de la defensa del port, les Drassanes, i per extensió, de la ciutat. Aquest element defensiu fou enderrocat a mitjan del s. XVIII. -- No hi ha memòria
 • Documentació diversa (informe, plànols,.)

Intervenció arqueològica al carrer Regomir 7-9 : de març a maig de 2007

Intervenció preventiva, s'han documentat estructures del segle II dC al s.XX. D'època romana altimperial destaca la descoberta d'un mur i d'una claveguera i d'època baiximperial, part de la fonamentació i primera filada de la torre núm. 37. El sector va patir una remodelació important en algun moment del s. XV-XVI, essent rebaixat en bona mesura, fins a nivells geològics. De finals del XVIII hi ha restes d'una casa i d'altres que es relacionen amb la construcció decimonònica.

Intervenció arqueològica al carrer Regomir 7-9 : d'octubre de 2009 a març de 2011

 • S'han documentat diverses estructures amb una cronologia que abraça des d'època romana fins l'actualitat. De les restes documentades cal destacar-ne un edifici termal d'època altimperial i la muralla i la bestorre semicircular d'època baiximperial. -- CD d'informes
 • A l'expedient "Informe sobre la intervenció de conservació-restauració de la muralla romana de Barcelona en el tram de Regomir (Centre Cívic Pati Llimona, carrer Regomir 7-9) / realitzat per Arcovaleno

Intervenció arqueològica al Passeig Circumval·lació, 1B : d'octubre de 2007 a març de 2009

 • La intervenció ha permès localitzar restes de les edificacions bastides a l'indret en relació a l'Exposició Universal de l'any 1888, part del fossat del baluard de "La Reyna" de la ciutadella borbònica, delimitat per la seva escarpa i contraescarpa, així com elements del camí cobert de la fortificació. També s'han localitzat dues sínies, diversos trams d'un mur i diversos nivells arqueològics anteriors a la fortificació (segles XVI-XVIII). -- v.1: text, annex 1 (documentació administrativa), 2 (documentació fotogràfica), 3 (documentació planimètrica)
 • v.2 : annex 4 (Unitats estratigràfiques), 5 (inventari de materials arqueològics), 6 (làmines de materials arqueològics), 7 (informe restauració de materials)
 • A l'expedient informes i projectes de construcció del complex esportiu Casc Antic.

Intervenció arqueològica al Passeig Circumval·lació, 8-14 : Estació de França,d'octubre de 2006 a maig de 2007

 • Amb motiu de la nova construcció de la biblioteca provincial. Els resultats obtinguts han permès ampliar els coneixements sobre la evolució urbanística de l'indret en època moderna i contemporània. S'han localitzat la muralla de mar i el tram final del Rec Comtal, just en el punt on travessa la muralla, diversos elements relacionats amb la conducció del Rec fora muralles i la contraescarpa del fossat que unia el vall de la Ciutadella amb el de la muralla de la ciutat de Barcelona. -- v.1: text, annex 1 (documentació administrativa), 2 (fonts documentals), 3 (documentació fotogràfica), 4 (documentació planimètrica)
 • v.2 : annex 5 (inventari de laterials arqueològics), 6 (làmines de materials arqueològics), 7 (unitats estratigràfiques)

Intervenció arqueològica al passeig Pujades, 10-20, passeig Picasso, 7-2. Parc de la Ciutadella : 17 d'octubre de 2005 al 20 de maig de 2006

 • S'han documentat diverses estructures pertanyents a la ciutadella borbònica, cuatre estructures part de la muralla medieval que tancava Barcelona pel nord-est i, finalment, elements relacionats amb l'Exposició Universal de l'any 1888 i d'altres pertanyents a la constrcció del propi Parc de la Ciutadella. -- V. I: Text i annexos 1 (documentació administrativa), 2 (fotos) i 3 (plànols).
 • v. II: annex 4 (mides de rases i cales), annex 5 (fitxes UE).
 • v. III: annex 6 (inventari de material), annex 7 (dibuixos de material).

Intervenció arqueològica al Portal de Sant Daniel 10-20, passeig Pujades 10-20, i passeig Picasso 7-21 : Parc de la Ciutadella,octubre a desembre de 2006

 • La intervenció efectuada a l'àrea que ocupava el Portal de Sant Daniel ha aportat dades sobre les tècniques militars de fortificació que, a partir del segle XIV, varen aparèixer relacionades amb el descobriment de la pólvora. Les restes també han proporcionat una visió arqueològica de la intensitat dels combats viscuts en aquest sector durant 1714 gràcies a la gran quantitat d'elements relacionats: barricades, impactes de bala de canó a la muralla i munició d'artilleria. -- L'expedient inclou CD -Z4.15- amb Projecte d'intervenció arqueològica (6,30MB; pdf)
 • Vol.1: text i annexos: 1 (documentació administrativa) ; 2 (documentació fotogràfica) ; 3 (documentació planimètrica) ; 4 (inventari de materials arqueològics)
 • Vol. 2: Annexos 5 (làmines de materials arqueològics) ; 6 (informe tècnic de conservació d'estructures) ; 8 (unitats estratigràfiques)
 • Vol. 3: Annex 7. Prospecció geotècnica / per Alessandro Ravotto [realitzat a posteriori de l'excavació]
Resultats 51 a 60 de 137