Moneda

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Moneda

Termes equivalents

Moneda

Termes associats

Moneda

17 Descripció arxivística results for Moneda

17 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Antic convent i caserna de Sant Agustí : estudi històric arqueològic,març - maig, 1993

 • L'excavació ha permès documentar les diferents reformes que va patir líantic Convent de Sant Agustí. S'han documentat fonaments de l'estructura del claustre dels s. XIV - XV, reformat al s. XVII i una àrea d'enterrament excavades en estrats de terra. Cal destacar la documentació de llambordes i la modificació dels murs al convertir-se en caserna. -- Coordinació de l'obra: J. O. Granados
 • El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 327 a tres intervencions diferents executades a líantic convent-caserna de Sant Agustí (1993, 1994 i 1996). Per a la intervenció de 1993, el centre catalogador ha reassignat el codi 327a; per a les intervencions de 1994 i 1996, s'ha reassignat el codi 327b.
 • v.I (211 f., 10 f. de làm., 19 f. de plàn.)
 • v.II (ca. 150 f., 15 f. de plàn.)
 • Annex: Monedes procedents de les excavacions de Sant Agustí-1993 / Teresa Marot, [fet abril 1997]
 • Vídeo VHS: pendent ubicació definitiva arxiu

Intervenció arqueològica al Portal de Sant Daniel 10-20, passeig Pujades 10-20, i passeig Picasso 7-21 : Parc de la Ciutadella,octubre a desembre de 2006

 • La intervenció efectuada a l'àrea que ocupava el Portal de Sant Daniel ha aportat dades sobre les tècniques militars de fortificació que, a partir del segle XIV, varen aparèixer relacionades amb el descobriment de la pólvora. Les restes també han proporcionat una visió arqueològica de la intensitat dels combats viscuts en aquest sector durant 1714 gràcies a la gran quantitat d'elements relacionats: barricades, impactes de bala de canó a la muralla i munició d'artilleria. -- L'expedient inclou CD -Z4.15- amb Projecte d'intervenció arqueològica (6,30MB; pdf)
 • Vol.1: text i annexos: 1 (documentació administrativa) ; 2 (documentació fotogràfica) ; 3 (documentació planimètrica) ; 4 (inventari de materials arqueològics)
 • Vol. 2: Annexos 5 (làmines de materials arqueològics) ; 6 (informe tècnic de conservació d'estructures) ; 8 (unitats estratigràfiques)
 • Vol. 3: Annex 7. Prospecció geotècnica / per Alessandro Ravotto [realitzat a posteriori de l'excavació]

Memòria científica intervenció arqueològica al carrer Flassaders 40 (La Seca), Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès : dates intervenció: del 14 de març a l'11 de juny 2010

 • Documentació de diverses estructures i estrats arqueològics corresponents a les èpoques medieval, moderna i contemporània. Cal esmentar diverses estructures muràries, un forn d'època medieval i la recuperació de 24 monedes del segle XIX així com diferents restes materials del procés d'encunyació també d'època contemporània. -- Vol. 1: Text i documentació fotogràfica, administrativa i planimètrica
 • Vol. 2: Fitxes UE, inventari de materials arqueològics i làmines de materials arqueològics
 • Vol. 3: Memoria estudi paraments edifici La Seca carrer Flassaders 40, Ciutat Vella, Barcelona, del 14 de març al 30 d'agost de 2010

Memòria científica sobre les actuacions i resultats dels sondeigs arqueològics realitzats a la finca núm. 40 del carrer Flassaders de Barcelona : rebliment dels testimonis estructurals apareguts

 • La intervenció es realitza sobre una finca que forma part de l'espai que ocupà l'antiga Seca (fàbrica de monedes) de Barcelona. L'excavació permet establir una seqüència cronològica des del s.XIII fins al s.XX. Un cop finalitzats els treballs arqueològics, es va procedir al rebliment de les cales obertes.-- Inclou informe: Classificació de les monedes procedents de les excavacions al carrer Flassaders 40 de Barcelona
 • Maria Clua i Mercadal, Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC) .-- 2004 . -- 10 p.
 • CD de la PIA [Z2.3]

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça Joaquim Xirau

 • S'han documentat restes arqueològiques relacionades amb una vil·la romana (s. I - II dC), així com un monument funerari de tègula del mateix període. S'han trobat també restes medievals, en els que destaca un fragment de muralla dels s. XIII - XIV i un pou amortitzat del s. XV. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 1181 a dues intervencions diferents executades a la Plaça Joaquim Xirau (1996 i 1997). Per a la intervenció de 1996 el centre catalogador ha reassignat el codi 1181a; per a la intervenció de 1997, s'ha reassignat el codi 1181b
 • v.1 ([79] f. : il., 21 f. de làm.): inclou descripció de les restes i interpretació
 • v.2 ([87] f. : 16 f. de plàn.): inclou estudis complementaris: estudi àmfores ; estudi numismàtic ; morters i composició de la muralla / Teresa Marot, Cesar Carreras, Saxum diagnosi i tractament. -- 1997 . -- 15 f.
 • Plànols (alçat de la muralla de CAD4, plànols topogràfics)

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Boqueria núm. 24 : octubre 1991

Localització de diferents trams de mur de l'època altimperial, que podrien haber format part d'una estructura agrícola. S'ha documentat també diferents fragments de ceràmica (s. XVII - XIX) i de terrissa ( s. XVIII - XIX), així com 13 monedes de plata de principis del s. XIV. -- Materials originals a l'expedient [X147], amb els topogràfics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Blanqueria, 13, carrer de l'Allada Vermell,16 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: del 25 de febrer a l'1 de març de 2019

Documentació d'un possible pou sec cobert per una volta i el mur que el suporta. Les estructures podrien es podrien datar amb la construcció de la casa al segle XVIII. També s'ha documentat una moneda molt fragmentada i en mal estat de conservació.

Menéndez Molist, Pau

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Ripoll núm. 23

 • L'excavació ha servit per a documentar dos murs d'època medieval i un del s. XIX - XX. També s'han documentat fragments de ceràmica, així com unes monedes datades en el regnat de Carles I. -- v.1(ca. 80 f. : 5 f. de fot., 3 f. de plàn.). Inclou: Estudi històric-documental de la casa núm. 23 del carrer de Ripoll de Barcelona / Esperança Piquer i Ferrer .-- 1996 .-- [25] f.
 • [v.2]([49] f. : 29 f. de làm.): catàleg de materials
 • A l'expedient documentació administrativa, làmines originals, inventari materials
Resultats 1 a 10 de 17