Mas Casanovas, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Mas Casanovas, Carrer

Termes equivalents

Mas Casanovas, Carrer

Termes associats

Mas Casanovas, Carrer

31 Descripció arxivística results for Mas Casanovas, Carrer

31 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

[Intervenció arqueològica a Can Casanovas]

  • No hi ha memòria
  • Vol. I- Documentació per fer la memòria
  • Vol. II - Dibuixos
  • Vol. III - Planimetria,
  • Annex de 1990, pressupost per la realització d'una altre intervenció que no es va realitzar
  • Al permís consten els carrers Cartagena, Manso Casanovas i Torrent de Melís

Memòria cientifica de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Antoni M. Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí 55-95, carrer del Mas Casanovas 70-90 i carrer Cartagena 334-372. Pavelló Santa Apol.lònia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona (Barcelonès) : d'abril a juny 2013

Documentació de diverses estructures en el subsòl associades al pavelló de Nostra Senyora de la Puríssima, dins la nova urbanització del Pavelló de Santa Apol.lònia.

Memòria de la delimitació arqueològica d'urgència realitzada al jaciment de Mas Casanoves : entre l'Hospital de Sant Pau i la Ronda Guinardó,del 20 al 27 de març de 1998

La intervenció ha permès documentar unes fosses d'enterraments de l'època tardo-romana i alt-medieval. S'ha localitzat 3 fosses circulars que podrien correspondre a unes sitges amb el farciment intern modern. Només s'han localitzat 2 fragments ceràmics ja que la zona va ser excavada amb anterioritat (1930 i 1983). -- A l'expedient informes preliminars i estudi geotècnic

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Pavelló de la Mercè, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90, carrer de Cartagena, 334-372 : data intervenció: del 23 de juliol de 2012 al 23 de març de 2013

Documentació les galeries de serveis i altres estructures de sanejament originals de l'edifici, així com posar en envidència les tècniques constructives pel que fa a la fonamentació de les façanes. No s'han documentat restes anteriors a la construcció del pavelló.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Pavelló de Sant Salvador), carrers de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90, carrer de Cartagena, 334-372, del Districte d'Horta-Guinardó : dates d'intervenció: del 18 de marzo al 9 d'agost de 2013

Les rases efectuades a la vessant oest de l'edifici han permès localitzar i documentar diversos trams del clavegueram original de l'edificació, situat cronològicament entre els anys 1902 i 1918.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau -urbanització pavellons Sant Rafael i Sant Leopold-, Barcelona, Barcelonès: desembre 2013 a gener 2014

Control arqueològic de les tasques d'urbanització de la zona compresa entre els pavellons de Sant Rafael i Sant Salvador del Recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ha permés identificar dos dipòsits o aljubs coetanis al moment de construcció del complex hospitalari i la continuació de dos canalitzacions localitzades en una intervenció anterior pertanyents al Mas Xifré

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau - Bescanviadors geotèrmics, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: de 18 de febrer al 31 de març, del 4 al 30 d'abril, del 7 al 31 de maig i de l'1 al 31 de juliol de 2013

El seguiment arqueològic de les tasques d'excavació de les rases i pous per a la construcció de bescanviadors geotèrmics al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha permès identificar estructures arqueològiques de tres períodes diferenciats. Per una banda estructures pròpies del complex hospitalari (clavegueres i desaigües), estructures del mas Xifré, enderrocat per a la construcció de l'Hospital, datades al segle XIX, i per últim, una sitja d'època ibèrica datada entre el segle III i I aC.

Resultats 1 a 10 de 31