Lledó, Carrer

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Lledó, Carrer

Termes equivalents

Lledó, Carrer

Termes associats

Lledó, Carrer

11 Descripció arxivística results for Lledó, Carrer

11 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Buidatge de les informacions contingudes a les bases de dades de l'estudi dels edificis adossats a la muralla romana de Barcelona en el sector dels carrers Lledó i Sotstinent Navarro realitzat l'any 1991

Buidatge parcial de dues bases de dades que es van realitzar l'any 1991, que corresponen als testos resum dels treballs d'arxiu i als camps descriptius dels edificis i de la seva relació amb els trams o torres de l'antiga muralla. -- Lledó 7, 11, 13, 15-17; Sotstinent Navarro 14, 16, 18-20; baixada del Caçador 6; plaça dels Traginers 4; i baixada de Viladecols 1, 3.

Documentació de la restauració del conjunt mural pictòric i dels paraments petris de la torre 28 de la muralla romana : carrer Lledó, 7 de Barcelona

  • Descriu la intervenció realitzada en els paraments petris i en els revestiments murals de l'interior de la torre núm. 28 de la muralla romana de Bàrcino. Concretament, a la planta baixa de l'actual edifici del carrer Lledó, 7 de Ciutat Vella. Aquest àmbit forma part d'un conjunt que agrupa diverses construccions de diferents èpoques des del s. IV fins al segle XX. -- Volum 1 - Informe i documentació fotogràfica
  • Volum 2 - Plànols

[Intervenció al carrer Lledó, 13] : Carpinteria de La Caixa / Muralla romana

  • Realització de la documentació topogràfica i planimètrica dels panys de muralla baiximperial que es trobaven integrats en els edificis. El pany de muralla es va localitzar al mur de tancament de l'edifici, limitant amb l'edifici amb accés des del carrer Sotstinent Navarro. -- No hi ha memòria
  • Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al c. Lledó 4-6 bis : 20-27 d'abril de 1999,13-14 de juliol de 1999,13 de desembre de 1999

L'excavació ha permès documentar diferents restes ceràmiques d'època tardoromana, medieval i algunes d'època contemporània. S'han documentat diverses estructures, entre les quals sobresurten una sitja d'època alt-medieval reblida amb material ceràmic, diferents estructures muràries medievals i un pou d'aigua del baix medieval. Dins la sitja s'ha localitzat una forma única: una olla de fons pla dels s. IX - XI. -- Memòria conjunta de tres intervencions arqueològiques de les quals només es conserva un codi d'intervenció: 037/99

Memòria del desmuntatge dels cegats de les obertures localitzades al nivell de planta baixa de l'interior de la torre de la muralla romana núm. 28 que es troba a l'actual finca núm. 7 del carrer Lledó de Barcelona : juny de 2012

Totes les obertures destapades mostren al seu interior (brancals, voltes i amplis) la dependència del programa decoratiu tardo-romànic (finals del segle XII, c.1217) que es desenvolupa pels murs d'aquest nivell de planta baixa de la torre.

Resultats 1 a 10 de 11