Showing 2 results

Archival description
Mestres Casals i Martorell, Carrer Edat Contemporània, 1854 -- s. XX
Print preview View:

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada als carrers dels Mestres Casals i Martorell, 1-27, carrer de Sant Pere més Baix, 45-52 i carrer de l'Arc de Sant Cristòfol, 2-4, Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès: dates de la intervenció: del 16 d'abril al 15 de maig de 2015

Restes documentades s'han de relacionar amb l'actual pavimentació dels carrers i les canalitzacions contemporànies de serveis. Documentació de la claveguera del segle XIX

Memòria de la intervenció al carrer Mestres Casals i Martorell, 2-16, carrer de l'Arc de Sant Cristòfol, 1-9, Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: juny de 2014

Arran del projecte d'urbanització d'aquest solar s'han desenvolupat tasques de control arqueològic de les afectacions puntuals al subsòl, limitats a un màxim de 50 cm per sota de la rasant actual del carrer. Únicament i de manera puntual s'han localitzat restes molt afectades dels fonaments dels edificis que ocupaven el solar i que recentment varen ser enderrocats.