Print preview Close

Showing 2 results

Archival description
Caçador, Baixada Romà With digital objects
Print preview View:

Expedient de les excavacions arqueològiques d'urgència a l'edifici de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament de Barcelona : juliol - desembre de 1990

  • . v. 1 [ca. 60 f.] Documentació administrativa
  • v. 2 [ca. 200 f.] Fitxes UE
  • v. 3 [ca. 60 f.] Inventari de materials
  • v. 4 [ca. 20 làm.] Dibuixos originals
  • v. 5 [ca. 29 f.] Llistat de fotografies
  • v. 6 [ca. 150 f.] Memòria sense relligar
  • v. 7 Topografia Croquis, estaciones
  • v. 8 Plànols
  • v. 9 Prospecció geofísica per mitjà del geo-radar al solar de la Baixada del Cassador, 3 i a les dependències de l'Arxiu Administratiu (Barcelona)

Memoria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer del Sotstinent Navarro, 12-16, Baixada de Caçador, 8. Muralla romana. Torres 27 i 28, Districte de Ciutat Vella a Barcelona: dates d'intervenció: del 12 de novembre de 2012 al 25 de gener de 2013; del 12 de juny al 2 d'agost de 2013; del 2 al 13 de setembre de 2013; del 7 al 31 d'octubre de 2013; del 24 d'octubre al 31 de desembre de 2013; del 2 al 17 de gener de 2014; del 22 d'abril al 20 de juny de 2014; del 23 de juny al 15 de juliol de 2014; del 15 de desembre de 2014 al 15 de febrer de 2015; del 2 al 31 de març de 2015; del 1 al 30 d'abril de 2015

Intervenció portada a terme arran del Pla Bàrcino, per tal de fer possible una major visibilitat i difusió de la muralla romana de Barcelona. A l'estiu de 2012 els edificis del carrer Sotstinent Navarro van ser enderrcats, coincidien amb el tram de la cara externa de les torres 27 i 28 i els panys de muralla adjacents.
S'han fet cinc campanyes d'excavacions amb documentació de diverses èpoques. S'han trobat indicis de l'ocupació fora muralla fins a la construcció i tancament de la colònia romana a finals del segle III dC. Documentació d'estructures d'època romana (alt i baix imperial), d'època medieval (alt i baix medieval), moderna i contemporània