Mostrar 2 resultados

Descrição arquivística
Oliver, Anna Maria
Previsualizar a impressão Ver:

1 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

[Intervenció a la Baixada Llibreteria, 7]

  • Documentació de restes d'un paviment romà la base d'un gran recipient ceràmic (dòlia). A l'interior de La Cereria es van practicar diverses rases a l'interior de la tenda com davant al carrer. A l'interior la rasa va proporcionar les restes d'una claveguera d'època romana, i diferents paviments d'un intervallum, entre ells un rudus. Al carrer Veguer es va practicar una rasa de serveis en la qual es va documentar les restes d'una altre claveguera. -- No hi ha memòria
  • Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica
  • Inventaris de materials a mà

Sondeig arqueològic a l'avinguda Cambó : Barcelona 1984 - 1985

S'ha documentat una necròpolis d'època baix-imperial, formada per tombes simples sense aixovar. També s'han localitzat un mur i un pou d'època medieval que formarien par de l'hort del convent de Santa Caterina. -- A l'expedient documentació administrativa, plànols, topografia, diari, fitxes i anotacions antropològiques, memòria original, esborranys memòria, inventari materials (x210) i fitxes UE (x211)