Affichage de 1 résultats

Description archivistique
Antequem Paviment
Aperçu avant impression Affichage :

Memòria cientìfica intervenció arqueològica al carrer de Copons, 3-5, Districte de Ciutat Vella : data d'intervenció: juny i juliol de maig de 2012

Amb motiu de la construcció d'un fossat per a la instal.lació s'han documentat diverses estructures pertanyents a l'edifici anterior a l'actual, com ara un mur, un paviment de lloses de pedra i una fossa sèptica.