Showing 138 results

Archival description
Paviment
Print preview View:

44 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària a la remodelació urbanística de la plaça de Jaume Sabartés, C/ Cremat Xic, C/ Cremat Gran, C/ Flassaders (Barcelona) : dates intervenció: 4 setembre 2006 - 29 gener 2007

S'ha pogut documentar una mostra del darrer urbanisme d'aquest sector i aportar noves dades del poblament modern i contemporani que encara conservava, tot i que s'han pogut evidenciar traces, encara que molt minses, d'una ocupació de la zona anterior a les finques ja conegudes, que es corresponien al primer terç del segle XIX i que coincidien amb l'obertura de nous carrers.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Pere més Baix 1-31, Barcelona: dates de la intervenció: del 16 de juliol al 30 de setembre de 2013 ; del 2 al 31 d'octubre de 2013 ; del 6 al 29 de novembre de 2013

Documentació d'estructures d'època moderna i contemporània. Les restes han estat localitzades en dues zones. La primera, delimitada per l'espai format per les finques 1-11 i 2-8, ha deixat al descobert diverses estructures pertanyents a la trama urbana anterior a la construcció de la Via Laietana (paviments, fonamentacions, clavegueres i un col.lector). La segona, compresa entre les finques 28-32 i 27 i 31, es localitzen diverses clavegueres corresponents a les cases actuals d'inicis del segle XX que desemboquen al col.lector general del carrer. També s'evidencien fonamentacions de murs de façana.

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al Parc de la Ciutadella (Parc Zoològic, nou Delfinari), al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: data de la intervenció: 1-26 de setembre 2014

Realització de vuit rases informatives dins el Parc Zoològic amb la finalitat de saber, si es conserven o no restes de la Ciutadella borbònica al subsòl dels espais previstos per al nou delfinari. Els resultats han estat positius en dues rases de la zona sud. També s'han documentat restes relacionades amb l'Exposició Universal del 1888 en cinc de les rases, i finalment en una de les rases també s'ha detectat una antiga estructura del zoo.

Memòria del seguiment arqueològic de les obres al Pavelló de Sant Manuel de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: del 24 de maig al 22 de juliol de 2012, i del 5 al 31 d'octubre 2012

Documentació d'estructures relacionades amb les diferents fases constructives de l'edifici modernista i per tant de cronologia dels segles XX i XXI, moltes continuen en ús avui dia. Construcció del pavelló modernista el 1923 i dècada de 1950 construcció d'una ala annexa nord.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Antoni M. Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90, carrer de Cartagena, 334-372 al Pavelló de Sant Leopold de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: juny - juliol de 2012

El motiu de la intervenció són les obres de millora que s'estan realitzant en el pavelló de Sant Leopold on s'han d'efectuar un conjunt de rases per la xarxa de climatització, sortides d'aigües residuals i un fossat d'ascensor, com a part dels treballs de sanejament i excavació de galeries de servei i instal.lacions. Com a resultat de la qual s'han documentat diverses estructures anteriors a la construcció del pavelló pertanyents, segurament, al mas de Can Xifré, les fonamentacions i conduccions del pavelló i estructures dels mòduls que s'havien annexat durant la dècada del 50 i enderrocats l'any 2005.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Pere més Baix, 92 (Districte Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: del 13 de maig al 22 de juny de 2013

Les cales realitzades han permès documentar l'existència d'estructures arqueològiques de diverses èpoques. Entre elles destaca l'establiment d'una màquina de vapor del segle XIX de la qual han perdurat intactes la carbonera i la fogaina, però també les nombroses estructures d'època medieval i moderna corresponents a l'evolució històrica de l'indret.

Results 1 to 10 of 138