Affichage de 1 résultats

Description archivistique
Caçador, Baixada Antiguitat tardana inicial Avec objets numériques
Aperçu avant impression Affichage :

Expedient de les excavacions arqueològiques d'urgència a l'edifici de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament de Barcelona : juliol - desembre de 1990

  • . v. 1 [ca. 60 f.] Documentació administrativa
  • v. 2 [ca. 200 f.] Fitxes UE
  • v. 3 [ca. 60 f.] Inventari de materials
  • v. 4 [ca. 20 làm.] Dibuixos originals
  • v. 5 [ca. 29 f.] Llistat de fotografies
  • v. 6 [ca. 150 f.] Memòria sense relligar
  • v. 7 Topografia Croquis, estaciones
  • v. 8 Plànols
  • v. 9 Prospecció geofísica per mitjà del geo-radar al solar de la Baixada del Cassador, 3 i a les dependències de l'Arxiu Administratiu (Barcelona)