Aperçu avant impression Fermer

Affichage de 2 résultats

Description archivistique
Atics Olot, Carrer Avec objets numériques
Aperçu avant impression Affichage :

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al Park Güell / Carrer Olot, 1-13 : construcció escomeses per a serveis higiènics : Barri de la Salut, Districte de Gràcia ((Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 29 d’abril al 31 de maig del 2019

Documentació de les restes del paviment original que Antoni Gaudí va dissenyar per a la vorera exterior del Parc.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva (control arqueològic) al carrer d'Olot, 1-3, avinguda del Santuari Sant Josep de la Muntanya, 45-55 i avinguda del Coll del Portell, s/n (Park Güell/Districte de Gràcia, Barcelona, Barcelonès) : projectes de millora n.1 a n9 : dates de la intervenció, juliol 2017- desembre 2018

Projecte de millora de l'entorn del Park Güell, es va realitzar seguint 9 lots diferents. Gran part de les estructures documentades formen part d’elements constructius d’època contemporània, documentats únicament als àmbits d’actuació corresponents als Lots 3 i 5, juntament amb l’accés a la mina ja coneguda del Lot7. Majoritàriament es tracta de restes de murs, de morfologia constructiva variable, corresponents a murs de contenció i dipòsits pel que fa al Lot 3 i restes de murs relacionats amb la possible ubicació del mas o casa de Can Cargol també anomenat de Can Ventura, en el cas del Lot5, totes elles de cronologia contemporània.

Atics