S'estan mostrant 8 resultats

Descripció arxivística
Tea Paviment
Vista prèvia d'impressió View:

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a l'avinguda del Portal de l'Angel, 9, carrer de la Canuda, 41-47, carrer de la Flor, 2-4 de Barcelona : data intervenció: del 19 de març al 18 de juny de 2007

  • vol.1- Texte, documentació fotogràfica i planimètrica
  • vol.2-3- Fitxes UE
  • vol. 4- Inventari de materials arqueològics, fitxes de material significatiu
  • A l'expedient documentació administrativa i informes

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la finca de la Via Laietana, 49, carrer Comtal, 37 de Barcelona

S'ha pogut restituir l'antiga traça del carrer Comtal i el seu entorn. La intervenció ha evidenciat l'existència de dos àmbits ben diferenciats que conserven la seva pavimentació de rajoles quadrades, així com part de les infraestructures relacionades com clavegueres i dipòsits. Les estructures arqueològiques documentades presenten característiques arquitectònica i tipològicament parlant que permeten afirmar que es tracten d'elements de cronologia no anterior a finals del XVIII. -- Hi ha estudi històric d'Elisa Regueiro

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer d'en Carabassa, 6 (Barcelona, el Barcelonès) : del 16 de juliol al 10 d'agost de 2007

S'han documentat restes de cronologia díèpoca moderna. Concretament es tractava díuna claveguera amb parets de pedra i amb la coberta i el terra de maons, amortitzada amb material ceràmic corresponent als segles XVII-XVIII. També es van localitzar set paviments de terra batuda, la majoria amb una petita preparació de calç i que funcionarien en aquesta mateixa època. També s'ha constatat que líactual terrassa sobreelevada del carrer Carabassa estava formada per dos grans paquets de colmatació que, probablement la farcien en la seva totalitat. Es tractava d'íun gran estrat de colmatació amb material del segle XVII-XVIII per poder construir i elevar el jardí. Sembla que aquesta intervenció urbanística estava directament relacionada amb la construcció de la casa senyorial que ocupava el número 44 del carrer Avinyó i que datava del 1775. I per últim, un altre nivell de colmatació díèpoca contemporània resultat de líadequació del solar i la instal·lació de serveis (aigua).

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Gignàs 17-19 : 8 de novembre al 24 de novembre de 2006

S'ha documentat en els dos sondeigs dues fases constructives, una d'època romana i una altra d'època contemporània. Dins la fase romana s'ha documentat un fragment del paviment d'opus signium i el tram de mur de petits carreus que podem dir que segueix la tècnica de l'opus vittatum amb el que sembla ser el seu corresponent nivell de circulació.

Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària a la remodelació urbanística de la plaça de Jaume Sabartés, C/ Cremat Xic, C/ Cremat Gran, C/ Flassaders (Barcelona) : dates intervenció: 4 setembre 2006 - 29 gener 2007

S'ha pogut documentar una mostra del darrer urbanisme d'aquest sector i aportar noves dades del poblament modern i contemporani que encara conservava, tot i que s'han pogut evidenciar traces, encara que molt minses, d'una ocupació de la zona anterior a les finques ja conegudes, que es corresponien al primer terç del segle XIX i que coincidien amb l'obertura de nous carrers.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d'Avinyó 52, carrer d'en Carabassa 15 (Barcelona) : data intervenció: 21-22 de febrer de 2007

S'han localitzat estructures d'època contemporània, un paviment de maó massís i una claveguera. També han aparegut estructures datades el segle XIV o XV, un mur de fonamentació construït amb pedra lligada i la part subterrània d'un pou.