Affichage de 2 résultats

Description archivistique
Hinojo Garcia, Emiliano Element arquitectònic
Aperçu avant impression Affichage :

1 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memòria de la intervenció arqueològica al Parc de la Ciutadella, s/n, Circuit d'Educació Viària de la Guàrdia Urbana, de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: maig de 2010

Documentació de dades fragmentades i disperses. S'ha obtingut i ampliat una sèrie de dades d'interès arqueològic que fan referència a certs aspectes dels sistemes defensius com de tipus morfològic o de les tècniques constructives emprades tant del tram de muralla del segle XVI com de la Ciutadella borbònica, així com també del posterior procés de destrucció d'aquests i la construcció de l'Exposició Universal de 1888 i, finalment del Parc Zoològic i del circuit viari.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de Maurici Serrahima, 14-, carrer de Pérez Galdós, 14-18 (Vila Isabel) al Districte de Gràcia, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 30 d’abril al 28 de maig de 2021

Intervenció motivada pel projecte de rehabilitació d’aquest immoble, en el qual es contemplava la realització de desmuntatge i enderrocs que afectaven l’estructura actual. L’actuació s’ha centrat principalment en l’estudi dels paraments, cels rasos i terres. En aquest sentit, ha estat necessari la realització d’algunes cales parietals en aquells indrets on no eren visibles per tal de conèixer la seva tipologia.

Arqueòlegs.cat