S'estan mostrant 3 resultats

Descripció arxivística
Nogués Garcia, Jordi
Vista prèvia d'impressió View:

Memòria científica de la intervenció arqueològica al carrer Doctor Aiguader, 1 de Barcelona (Ciutat Vella): data intervenció: de gener a abril de 2017

Obres i rebaixos de terres relacionats amb l'ampliació de l'accés de la Barceloneta de la L4 dels Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona. El seguiment arqueològic dels rebaixos ha permès documentar únicament les restes de fonaments de la segona meitat del segle XX.

Antequem

Memòria de l'excavació arqueològica realitzada al solar de la finca dels carrers Capellans, núm 4 i Sagristans, núms. 2-6 de Barcelona

  • El solar presenta una evolució uniforme que el defineix com espai rural de emmagatzematge de gra. La cronologia de les restes trobades (sitjes) oscil·la entre els segles I d.C. i el X d.C. Segons l'informe lliurat pel Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de la Ciutat, en aquesta memòria la descripció i la interpretació del elements i l'estratigrafia són excessivament generalistes i presenten mancances i errors. -- Vol 1 [memòria]: 56 f., ca. 50 f. de fot, 5 f. de làm, 20 f. d'inventari de material, 8 f. de classificació ceràmica.
  • Vol. 2 [apendix 1]: ca. 35 plà.
  • Vol. 3 [apendix 2 part 1]: ca. 200 f. de diagrames Harris i unitats estratigràfiques.
  • Vol. 4 [apendix 2 part 2]: ca. 200 f. de diagrames Harris i unitats estratigràfiques.