Mostrando 3 resultados

Descripción archivística
Regomir, Carrer Palau
Imprimir vista previa Ver :

Memòria conjunta de les antigues intervencions arqueològiques al Sector del Pati d'en Llimona i els carrers de Regomir i Correu Vell

  • Memòria conjunta sobre les intervencions arqueològiques que es van dur a terme a l'entorn del Pati d'en Llimona, el carrer del Regomir i el carrer del Correu Vella entre els anys 1984 i 1998, i que no es van realitzar les respectives memòries al seu moment. S'ha efectuat una interpretació conjunta dels resultats que permet obtenir una visió global de l'evolució del sector des de la fundació de la colònia romana fins als nostres dies. Documentació del Portal de Regomir, porta d'entrada a Barcino, muralla romana (alt i baix imperial). Termes suburbanes. Domus i balneum privat baix imperial. Palau Medieval. Casa Marc. Façana marítima. -- Coordinació: Carme Miró i Josep Font
  • Vol. 1 Text
  • Vol. 2 Annex 1 Fotografia
  • Vol. 3 Annex 2 Visualització de contactes de les fotografies
  • Vol. 4 Annex 3 Planimetria
  • Vol. 5 Annex 4 Fitxes d'UE
  • Vol. 6 i 7 Annex 5 Inventari de materials arqueològics
  • Vol. 8 Annex 6 Làmines de materials arqueològics
  • Vol. 9 Annex 7 i 8 Documentació original i resultat del tractament i inventari de la informació documental treballada.
  • Diapositives de Correu Vell, 1992 FD118, FD119