Showing 4 results

Archivistische beschrijving
Calpena i Marcos, Daria Pou
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer dels Banys Nous 11, Cecs de la Boqueria 8 : desembre de 2003

La intervenció ha permès documentar restes que denoten ocupació contínua del terreny des del s.XVI com a mínim. S'ha localitzat: un pou, un mur afectat per la fonamentació del pilar de la finca, les restes d'un altre mur, i un tercer mur que podria correspondre a una edificació medieval vinculada a la barriada de la Vilanova del Pi (s.X). El material arqueològic recuperat són fragments en ceràmica d'atuells domèstics d'èpoques romana (pocs fragments), baix medieval i sobretot moderna: plats, escudelles decorades, olla de cocció reductora, entre d'altres.

Memòria conjunta de la intervenció arqueològica al carrer de les Beates 2-5, Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció 2005 (codi 201/05): 6 de juliol a 31 d'agost, del 8 de setembre a 28 d'octubre, del 19 de desembre a 3 de febrer de 2006 ; intervenció 2006 (codi 201/05): 6 de febrer a 7 d'abril 2006, 10 d'abril a 31 de maig 2006 ; intervenció 2007 (codi 162/06) 26 de gener a 27 de març de 2007

  • S'ha pogut documentar nombroses restes arqueològiques que ajuden a establir una seqüència d'ocupació i funcional de l'espai força ampli, des de la prehistòria fins l'actualitat. Documentació d'una sitja del neolític, d'una necròpolis tardorromana del s. IV-VII, documentació de zona agrícola en època alt-medieval i urbanització de l'espai en època baix-medieval, s. XIII-XV. -- Annex 1- Repertori estratigràfic, repertori d'unitats funeràries, documentació fotogràfica
    Annex 2- Planimetria
  • A l'expedient informes d'afectació

Memòria arqueològica al solar c. Carme amb ciera Alta

  • La intervenció ha permès localitzar diferents estructures muràries d'època moderna, així com diversos pous dels s. XIX - XX i un paviment de llambordes del s. XVIII. -- El Servei d'Arqueologia va assignar dos codis diferents per a la mateixa excavació
  • Material siglat amb codi 734/01

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada a les Drassanes de Barcelona : juliol 2002 - desembre 2002

  • En la intervenció s'han pogut documentar un seguit d'estructures associades a l'antiga farga, així com una fàbrica, localitzant-se diversos pous i els fornals de la farga. S'ha de destacar la presència d'una torre medieval, així com la presència d'un enterrament . -- v.1 (ca. 120 f. : 60 f. de fot., 5 f. de plàn.): inclou descripció dels treballs, documentació fotogràfica i plànols del s. XVI i XVIII
  • v.2 (ca. 100 f.): fitxes UE
  • v.3 (ca. 70 f. : 4 f. de làm., 23 f. de plàn.): inventari material ceràmic i ferro i planimetria