S'estan mostrant 273 resultats

Descripció arxivística
1854-1929
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

11 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria dels sondeigs arqueològics, codi 026/03, i de l'excavació arqueològica en extensió, codi 003/04 : ceina Amàlia, 16-16 bis,febrer-març 2003,febrer-abril 2004

 • L'excavació s'ha realitzat en un solar ocupat anteriorment per una casa-fàbrica del s. XIX. S'ha documentat les restes d'una cambra de combustió de forn modern per a la elaboració de vidre i un mur d'època moderna. D'època medieval s'ha documentat un pou i feixes de vinya, fet que fa pensar que era una zona hortícola. També s'han documentat estructures neolítiques, unes acumulacions de pedres amb restes de material arqueològic que podria tractar-se d'estructures de fixació de vasos grans. -- Memòria conjunta de les intervencions 003/04 i 026/03 efectuades els anys 2003 i 2004
 • [v.I] (196 f.: fot, 83 f. de làm., 1 f. de plàn.): inclou descripció i interpretació dels treballs realitzats
 • v.II (ca. 121 f.: 72 f. de fot.): inclou estudi de diverses mostres procedents del jaciment de reina Amàlia / Joan Enrich, Montse Gómez. -- 2004?. -- 44 f.: 11 f. de fot.
 • [v.3] (16 f. de plàn.): plànols

Memòria arqueològica al solar c. Carme amb ciera Alta

 • La intervenció ha permès localitzar diferents estructures muràries d'època moderna, així com diversos pous dels s. XIX - XX i un paviment de llambordes del s. XVIII. -- El Servei d'Arqueologia va assignar dos codis diferents per a la mateixa excavació
 • Material siglat amb codi 734/01

Informe històrico-arquitectònic de la finca del carrer Jaume Giralt 4 de Barcelona

Planta totalment irregular configurada mitjançant cinc crugies independents entre si i de disposició longitudinal respecte de la línia de façana. L'estructura bàsica de l'edifici cal datar-la en una cronologia típica del segle XVIII. Es detecta també una important operació d'arranjament i reordenació dels accessos relacionable amb l'actual escala de veïns, que podem situar en una cronologia de final del segle XIX, inici del XX.

Memòria de les intervencions arqueològiques al Mercat de Sant Antoni (carrer Compte d'Urgell, 1B, carrer Manso, 55-57) i al carrer Manso, 64-78 : març - maig 2007

S'ha pogut obtenir una interpretació fragmentada del sistema defensiu i dels aspectes morfològics del baluard. També s'ha constatat la presència de restes anteriors a la construcció del sistema defensiu del segle XVII, i de restes de la construcció del Mercat al segle XIX. Degut a la proximitat en el temps i l'espai dels sondejos s'ha cregut oportú unificar les memòries d'ambdues intervencions per tal de fer més comprensibles els resultats obtinguts.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Illa d'en Robador : 1era i 2a fase,carrer Sant Rafael, Sant Josep Oriol, Rambla del Raval i Sadurní,17 de març - 18 de juliol 2005 (1era fase),8 de novembre - 3 de febrer de 2006 (2a fase)

 • Es poden establir quatre etapes cronològiques en el jaciment. Època prehistòrica: estructures relatives al foc. Època medieval: es van documentar elements en relació a l'ús del sòl en conreu d'extensió, en concret, una sitja, set pous i petites construccions. Època moderna: es va registrar una estructura d'hàbitat que podria tractar-se de la casa dels Sadurní. Època contemporània: murs dels edificis de l'antic parcel·lari de la zona. -- v.1: text
 • v.2: documentació gràfica
 • v.3: repertori estratigràfic
 • v.4: inventari del material arqueològic
 • v.5: làmines del material inventariat
 • L'expedient inclou CD amb PIA Z4.14

Recerca històrico-arquitectònica dels edificis de l'illa delimitada pels carrers St. Pere Més Baix, Jaume Giralt, Pou de la Figuereta i dels Metges de la ciutat de Barcelona : finca núm 13 del carrer dels Metges : desembre 2000

L'immoble ocupa una parcel·la irregular, que consta d'un cos rectangular i d'un segon cos trapezoïdal. Destaca la irregularitat que mostren les mitgeres de la finca.En el pis principal destaca la presència d'una petita capella. Va ser construït al llarg del segle XVII - XIX.

Memòria conjunta tècnica de les intervencions següents, c. Pujades i c. Wellington, entorn del Parc de la Ciutadella, c. Almogàvers i Passeig Lluís Companys :

S'han documentat diferents fragments de mur del s. XVIII que podrien formar part de la muralla defensiva del complex militar, degut a les seves importants dimensions i a la solidesa de la factura d'aquests murs. També s'ha recuperat ceràmica vidrada i blava catalana del s. XIX. -- Memòria conjunta corresponents als codis d'intervenció 096/01, 008/02 i 009/02

[Expedient d'enderroc de l'edifici ubicat al carrer Cremat Gran núm. 10, cantonada amb el carrer Cremat Xic 5]

Edifici entre mitgeres amb front a dos carrers paral·lels i amb façanes gairebé idèntiques. Destaca per la regularitat i grandària de la parcel·la. Construït els anys 1863-64. -- Conté: Fitxa arquitectònica / Francesc Caballé

[Expedient d'enderroc de l'edifici ubicat al carrer Metges núm. 2, cantonada amb el carrer Pou de la Figuera núm. 9]

 • Edifici de nova planta, uniforme i simètric, aixecat en una parcel·la regular a la cantonada de Metges amb Pou de la Figuera. Construït durant el primer quart del segle XX. -- Conté: Fitxa arquitectònica / Francesc Caballé
 • A l'expedient pressupostos generals de l'illa
Resultats 1 a 10 de 273