S'estan mostrant 46 resultats

Descripció arxivística
Estris domèstics
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

7 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Informe sobre control de treballs d'excavació a la placeta del Pi i a la plaça Ramon Amadeu : maig - juny 1991

L'excavació ha permès documentar diferents fragments ceràmics de cronologia diversa (s. II dc, s. XIV, i entre el s. XVII i XIX), restes òssies d'animals i restes de ferro. També s'ha documentat un pou mort totalment buit de materials. A la plaça Ramon Amadeu no es va localitzar res.

Intervenció arqueològica a la prolongació de l'avinguda Francesc Cambó, entre els carrers Giralt el Pellisser, Gombau i de Fonollar : zona B del projecte d'infraestructures troncals des del carrer Carders a la central de RSU en el mercat de Santa Caterina,Barcelona, febrer-abril de 2004

 • Els resultats de la intervenció arqueològica evidencien l'existència de diversos tipus de restes arqueològiques i de diverses fases d'ocupació, amb un ventall cronològic que va des d'època tardoantiga fins els s.XVIII-XIX. Entre d'altres troballes, s'ha documentat una necròpolis tardoromana (19 sepultures), ceràmica medieval, i ceràmica blau catalana.-- v.1 (ca. 300 f.) inclou: inventari d'unitats estratigràfiques, inventari del material i dibuix arqueològic, inventari de fotografies
 • v.2 conté ca. 50 plàn
 • v.3 conté 69 diapositives.
 • CD inclou: 448 fot.

Intervenció arqueològica al carrer de Montalegre 6-8 : Nova Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB),del desembre de 2005 a l'abril de 2006

 • La intervenció al carrer de Montalegre, núm. 6-8, en el subsòl de les futures facultats de Geografia, Història i Filosofia ha permès documentar diverses restes: retalls en el geològic, interpretats com forats díextracció díargiles; una estança força malmesa i una estructura amb paviments de maons de funció indeterminada, totes les quals es poden associar possiblement a un taller ceramista, dels molts que ocupaven aquesta zona del Raval. Líespai es va transformar en un tester, on els forats díextracció van quedar reblerts amb rebutjos de producció des de mitjan del segle XIV fins a principis del segle XVIII. Amb posterioritat, líespai sembla que es va emprar com a hort de la casa de la Misericòrdia, ús que va perdurar fins al segle XX, durant el qual es va construir líedificació enderrocada per a la construcció de les noves facultats. -- v. 1: text, documentació administrativa, 8 f. de fot., 13 f. de plàn.
 • v.2: 145 f. de fitxes UE, 27 f. de làm., 4 f. d'afectacions.
 • v. 3: ca. 100 f. d'inventari de material.
 • L'expedient inclou: Informe d'afectació d'estructures i Informe d'afectació de restes (amb CD).

Intervenció arqueològica al carrer del Pi núm. 11 de Barcelona (Barcelonès) : gener - desembre de 1993

 • S'han localitzat uns sepulcres de fossa que formarien part d'una necròpolis neolítica. També s'han documentat diferents estructures relacionades amb el palau i restes de ceràmica d'època romana i medieval.-- v.I (ca. 100 f.): inclou estudi i conclusions de l'intervenció
 • v.II (ca. 100 f., 25 f. de plàn., 3 f. de làm): inclou planimetria
 • L'expedient Inclou, en format imprès no relligat: còpia de la memòria, documentació administrativa, inventari original de material, fitxes UE, article "Una necrópolis del neolític mitjà al bell mig de la ciutat medieval", diari d'excavació (19, 25 i 26 de febrer), "Estudi antropològic de les restes humanes neolítiques" / Josep Afruns, "Informe sobre l'anàlisi pol.línica de mostres provinents del jaciment" / Santiago Riera i Mora [fet 15/11/1995], "Anàlisi micromorfològica del nivell 3047 de la columna estratigràfica" / Mercè Bergadà, "Execució i interpretació de la columna estratigràfica" / Montserrat Argemí, .. [et al.], i " Projecte de rehabilitació i reforma per a edifici de locals comercials i despatxos professionals al carrer del Pi".

Intervenció arqueològica al carrer d'en Bot, 5 : 5 de febrer de 2003 - 5 de març de 2003

S'han documentat estructures associades al antic edifici enderrocat a la dècada dels noranta. Destaca la presència de diferents estructures muràries i un pou del s. XVII. També s'han localitzat fragments de ceràmica, principalment de ceràmica vidrada del s. XVI - XVII i ceràmica blava catalana.

Intervenció arqueològica al carrer Montalegre, 4X-8, carrer Ramalleres 21-25, carrer Tallers, 45 : Noves Facultats de la Universitat de Barcelona,de maig a setembre de 2006

 • La intervenció que formen part de les dependències del nou edifici de la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona ha permès documentar diverses estructures i estrats arqueològics corresponents a les èpoques moderna i contemporània. Entre les restes documentades cal esmentar diverses estructures muràries i un forn de producció ceràmica d'època moderna de tradició àrab. -- Conté: v. 1: text i annexos 1 (doc. administrativa) 2 (documentació fotogràfica) i 3 (documentació planimètrica)
 • v.2: Annexos 4 (fitxes UE) 5 (inventari de materials) i 6 (làmines de materials)
 • L'expedient inclou: Informe d'afectació d'estructures (amb CD), i avant-projecte d'urbanització dels espais interiors de l'illa de la Misericòrdia, en l'entorn de les noves facultats de Geografia i Històira i de Filosofia de la Universitat de Barcelona / Cristian Cirici & Carlos Bassó ; Josep Sala & Xavier Vallcorba, arquitectes, de 27 d'octubre de 2005.

Intervenció arqueològica als carrers Espalter 1B-11, Sant Pau 66, Sant Josep Oriol 7-11, Plaça Salvador Seguí 1-9 : 5-27 d'abril de 2004

S'han localitzat nombroses estructures d'època moderna i contemporània, encara que únicament poden valorar-se amb certa entitat les estructures emmarcades entre els s.XVI-XVIII: són construccions relacionades amb l'activitat agrícola, algunes testimoni de les necessitats hidràuliques d'aquesta ocupació. La resta d'estructures corresponen a edificis contemporanis enderrocats. S'han recuperat peces ceràmiques corresponents a objectes d'atuell domèstic.

L'excavació arquològica al pati Manning de la Casa de la Caritat de Barcelona : memòria

 • S'han documentat diferents voltes reblides amb material ceràmic d'època moderna. S'han trobat moltes peces ceràmiques senceres corresponents a atuells domèstics del s. XVII - XVIII. -- L'expedient no tenia associat cap codi d'intervenció arqueològica. Se li ha assignat un nou número posteriorment [2538]
 • v.1 (ca. 200 f.): inclou fitxes UE
 • v.2 (ca. 250 f.): inventari de material. Inclou Annex 1: Pati Manning de la Casa de la Caritat : materials que eren dipositats al Museu de l'Enrejolada de Martorell .-- Servei del Patrimoni arquitectònic local .-- 1994 .-- 25 f.
 • Les fotografies són de l'estudi fet per Veclus el 1991 [no disponible]

Memòria arqueològica al solar c. Carme amb ciera Alta

 • La intervenció ha permès localitzar diferents estructures muràries d'època moderna, així com diversos pous dels s. XIX - XX i un paviment de llambordes del s. XVIII. -- El Servei d'Arqueologia va assignar dos codis diferents per a la mateixa excavació
 • Material siglat amb codi 734/01
Resultats 1 a 10 de 46