Showing 353 results

Archival description
Ceràmica
Print preview View:

63 results with digital objects Show results with digital objects

Hospital de Clergues de Sant Sever, Barcelona : recopilatori de treballs de 2004 a 2014

Document que agrupa tots els treballs realitzats durant els darrers 10 anys, de la finca de l'Hospital de Clergues de Sant Sever, situada al carrer de la Palla, 19-21 de Barcelona. Conté: Estudi històric de l'Hospital de Clergues de Sant Sever / Monserrat Villaverde, Jordi Ortega (2004) ; Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer de la Palla, 19-21 de Barcelona / Joan Ruíz García (2006) ; Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer de la Palla, 19-21, antic Hospital de Sant Sever, codi 016/07 / Emiliano Hinojo García (2008) ; Proyecto de recuperación de los espacios patrimoniales del antiguo Hospital de clérigos de Sant Sever / Montserrat Villaverde, Cristina Thió (2012) ; Estudio y contextualización de las pinturas de una de las celdas del hospital de clérigos de San Severo, Barcelona / Montserrat Villaverde, Jordi Ortega (2014) ; Valores añadidos: el retablo de Sant Severo y las esculturas del artista Pere Oller. Hospital de clérigos de San Severo, Barcelona / Montserrat Villaverde, Jordi Ortega, Joan Valero (2014)

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva (control arqueològic) als carrers Comercial 15-19, Ribera 5-7, Passeig Picasso 38-40 (Barcelona, Barcelonès) : data de la intervenció: 4 al 22 de febrer de 2008

Documentació d'estructures que podrien correspondre a la trama urbana del segle XVII-XVIII, en consonància amb les estructures documentades dins el Mercat del Born.

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada a la línia 9 del metro -1r i 2n tram (Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Barcelona; Barcelonès i Baix Llobregat) : data de la intervenció: 28 de juliol al 8 d'agost de 2008

Documentació d'un parell d'estrats amb material romà, durant les obres del passadís d'accés a la nova estació de Foneria de la línia 9 del Metro. La seva cronologia, a partir del material ceràmic, no és prou específica donada l'escassetat de les restes recuperades, encara que una datació posterior al segle V sembla clara. -- Al PIA: Projecte al Passeig de la Zona Franca (Ronda del Mig), 186-190, 189X

Excavació del subsòl de l'àrea destinada a la construcció del nou edifici destinat a oficines de l'Ajuntament de Barcelona durant els anys 1960-61

Localització de paviments opus signinum, i una sèrie de murs pertanyents a construccions altimperials. -- Artículo en: "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad", núm. 13, 1969 que resumeix les troballes de la intervenció a la plaça Sant Miquel

Jaciment arqueològic de "Can Don Joan" (Horta)

Es va realitzar una intervenció al 1964 quan l'arqueòleg aficcionat Llibert Piera va trobar als terrenys fragments de ceràmica ibèrica, documentat en el present informe, junt amb d'altre material protohistòric. -- Conté un article posterior de Vicenç Moreno y Albert Freixa i Foz, amb inventari de materials

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Reina Amàlia 38-38bis, carrer Sant Pau, 118 i carrer de les Flors, 2 del Districte de Ciutat Vella, Barcelona : del 4 al 23 de maig i del 16 de juny al 15 de juliol de 2009

  • Intervenció a la casa fàbrica Estruch, motivada per la construcció d'un nou edifici de vivendes i aparcamen soterrani. Realització de set sondejos en que s'han documentat estructures associades per una banda a l'antiga casa fàbrica Estruch i per l'altra a la presència d'un assentament prehistòric. -- A l'expedient "Estudi geotècnic previ d'un solar, situat al carrer de la Reina Amàlia, 38", realitzat per Centre Català Geotècnia.
  • Conté dos Cds d'imatges de la casa-fàbrica Estruch

Intervenció arqueològica al Pla Central del Raval (carrer Sant Jeroni, carrer Sant Antoni de Pàdua, carrer Cadena, carrer Sant Pau) : de l'11 de juny fins al 3 de juliol de 1998

  • Els sondejos permeten constatar la presència de ceràmica d'estil epicardial i estris lítics. -- No hi ha memòria. Hi ha informe previ
  • Resum fet a partir de la documentació de l'expedient i la fitxa de la Carta Arqueològica
Results 1 to 10 of 353