S'estan mostrant 9 resultats

Descripció arxivística
Rec Comtal Mur
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

1 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Intervenció arqueològica al carrer Ciutat d'Elx núm. 12-16 : 13 de març - 21 d'abril de 2006

Localització d'una part del Rec Comtal, així com estructures relacionades amb la farinera "la Confianza". La totalitat dels elements arquitectònics documentats estan compresos entre els segles XVIII i XIX. També s'ha documentat ceràmica ibèrica.

Memòria científica intervenció arqueològica als carrers Sant Adrià, números 21b-23/24-32, i Segre,número 32b-56, Districte de Sant Andreu : Barcelona, maig-agost 2012

Amb motiu de les obres per a la reallització d'una rasa per canalitzar una xarxa de conducció d'aigües a la cruilla entre els carrers Sant Adrià i Segre s'ha portat a terme una intervenció arqueològica, s'han controlat els rebaixos del subsòl i s'han localitzat fonaments i estructures soterrades de les antigues cases situades a la zona, un possible mur del Rec Comtal del segle XIX, un col.lector que pot ser un soterrament d'aquesta mateixa sèquia i unes estructures d'època moderna de funcionalitat indeterminada. -- Informe d'afectació a l'expedient

Memòria de la intervenció al carrer del Rec Comtal, 15-17, Passatge de Sant Benet, 12-13, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció:del 20 al 24 de abril de 2017

Presència de dues estructures muràries de cronologia indeterminadadonada la manca de materials que permetin establir una cronologia, però apreciant la seva tècnica constructiva, podríem especular amb una cronologia medieval o moderna.

Atics

Memòria de la intervenció al carrer del Rec Comtal, 17-19, carrer del Davant del Portal Nou, 5-7, carrer d'en Cortines, 19-29 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció:del 20 de març al 21 d'abril, i del 28 d'abril al 5 de maig de 2017

Documentació d'una claveguera i a les restes de quatre murs, que situen en la cronologia d'un moment posterior al segle XVI i anterior al segle XVIII.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comercial 2, Fusina 4, Ribera 3, ptg Mercantil 2-4, plaça Comercial 12, passeig Picasso 34-38 i a l'interior de l'antic Mercat del Born. Projecte d'Infraestructures Bàsiques. Centre Cultural del Born. Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: juliol 2010 - juliol de 2011

Treballs d'excavació als carrers circumdants de l'antic Mercat del Born de Barcelona, així com a l'interior de l'antic mercat del Born. La intervenció vé motivada per les obres de construcció d'un Centre Cultural en l'edifici de l'antic mercat del Born i per la substitució de cables de la companyia Fecsa.
S'han documentat gairebé 300 estructures pertanyents als diferents àmbits de les edificacions enderrocades l'any 1717, per construir la ciutadella militar i la seva zona de seguretat, la gran majoria d'aquestes s'ubiquen cronològicament en la darrera fase d'ús (segona meitat del segle XVII i l'any 1717).

Còdex

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada al carrer de Trafalgar, 80-82, passeig de Lluís Companys, 13-21, Ciutat Vella i L'Eixample de la ciutat de Barcelona: data intervenció: de l'1 de juliol fins al 15 de setembre de 2013

  • Intervenció motivada per la connexió dels col.lectors dels carrers. Documentació d'un mur i un punt d'època baixmedieval. El pont queda amortitzat al construir-se el baluard de Portal Nou. Tipològicament ñes idèntic a altres ponts ben conservats que es construïren en diversos punts per creuar el Rec. Documentació de fase moderna del baluard del Portal Nou
  • L'expedient conté l'estudi d'impacte

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer Borriana, 90-144, Districte de Sant Andreu, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 22 de setembre al 31 d'octubre de 2014

Les tasques de control preventiu no han aportat dades arqueològiques rellevants ja que la seva urbanització en època contemporània va afectar de manera important el subsòl existent. Les restes documentades s'han de relacionar amb les reformes urbanístiques que ha patit el carrer en els darrers anys.
Documentació de diverses restes relacionades amb la fase anterior a l'obertura dels carrers Borriana i Segre a començaments del segle XX. L'element més significatiu documentat va ser el Rec Comtal, un tram reduït.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al Rec Comtal : carrer Palomar de Barcelona,setembre de 1999

Localització de les restes d'una fàbrica de colorants (s. XIX), així com un antic molí (XV - XVI) i diverses estructures muràries (XVII - XVIII). També s'han localitzats fragments ceràmics (s. XV - XVI) que no estan relacionats amb cap estructura ni nivell d'ocupació. -- El C/ Coronel Monasterio va ser assimilat dintre del carrer Fernando Pessoa, a partir de l'estiu 2008

Memòria del cobriment de les restes arqueològiques del solar situat entre els carrers Coronel Monasterio, Palomar, Andana de l'Estació i Passeig de Santa Coloma (Barcelona) : novembre 2000

Procediment de cobriment de les restes arqueològiques que permetrà la seva conservació en condicions òptimes i segures fins que es planifiqui l'excavació en extensió. -- El C/ Coronel Monasterio va ser assimilat dintre del carrer Fernando Pessoa, a partir de l'estiu 2008