S'estan mostrant 6 resultats

Descripció arxivística
Rec Comtal Baixa Edat Mitjana
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

1 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comercial 2, Fusina 4, Ribera 3, ptg Mercantil 2-4, plaça Comercial 12, passeig Picasso 34-38 i a l'interior de l'antic Mercat del Born. Projecte d'Infraestructures Bàsiques. Centre Cultural del Born. Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: juliol 2010 - juliol de 2011

Treballs d'excavació als carrers circumdants de l'antic Mercat del Born de Barcelona, així com a l'interior de l'antic mercat del Born. La intervenció vé motivada per les obres de construcció d'un Centre Cultural en l'edifici de l'antic mercat del Born i per la substitució de cables de la companyia Fecsa.
S'han documentat gairebé 300 estructures pertanyents als diferents àmbits de les edificacions enderrocades l'any 1717, per construir la ciutadella militar i la seva zona de seguretat, la gran majoria d'aquestes s'ubiquen cronològicament en la darrera fase d'ús (segona meitat del segle XVII i l'any 1717).

Còdex

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada al carrer de Trafalgar, 80-82, passeig de Lluís Companys, 13-21, Ciutat Vella i L'Eixample de la ciutat de Barcelona: data intervenció: de l'1 de juliol fins al 15 de setembre de 2013

  • Intervenció motivada per la connexió dels col.lectors dels carrers. Documentació d'un mur i un punt d'època baixmedieval. El pont queda amortitzat al construir-se el baluard de Portal Nou. Tipològicament ñes idèntic a altres ponts ben conservats que es construïren en diversos punts per creuar el Rec. Documentació de fase moderna del baluard del Portal Nou
  • L'expedient conté l'estudi d'impacte

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a la finca Tantarantana, 13-17, Districte de Ciutat Vella, Barcelona : data d'intervenció: del 20 de juliol al 16 de novembre de 2012

  • La intervenció ha permés obtenir noves dades sobre l'evolució històrica que va patir la zona pròxima al Covent de Sant Agustí Vell i al Rec Comtal i com aquest territori es va anar articulant des de finals del segle XIII fins a l'actualitat.
  • Documentació d'espai de treball de la pell. -- A l'expedient informes d'afectació
  • Vol. 1: Text i annexos 1 i 2 (fitxes d'unitats estratigràfiques i inventari de material)
  • Vol. 2: Annexos 3, 4, 5 i 6 (dibuix de material, fitxes de restauració, documentació fotogràfica, documentació planimètrica)

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al Rec Comtal : carrer Palomar de Barcelona,setembre de 1999

Localització de les restes d'una fàbrica de colorants (s. XIX), així com un antic molí (XV - XVI) i diverses estructures muràries (XVII - XVIII). També s'han localitzats fragments ceràmics (s. XV - XVI) que no estan relacionats amb cap estructura ni nivell d'ocupació. -- El C/ Coronel Monasterio va ser assimilat dintre del carrer Fernando Pessoa, a partir de l'estiu 2008

Memòria del cobriment de les restes arqueològiques del solar situat entre els carrers Coronel Monasterio, Palomar, Andana de l'Estació i Passeig de Santa Coloma (Barcelona) : novembre 2000

Procediment de cobriment de les restes arqueològiques que permetrà la seva conservació en condicions òptimes i segures fins que es planifiqui l'excavació en extensió. -- El C/ Coronel Monasterio va ser assimilat dintre del carrer Fernando Pessoa, a partir de l'estiu 2008