Mostrando 7 resultados

Descripción archivística
Veclus Baixa Edat Mitjana
Opciones avanzadas de búsqueda
Imprimir vista previa Ver :

Informe i memòria científica de la intervenció arqueològica preventiva realitzada a la finca núm. 17 del carrer Carders de Barcelona :

S'ha recuperat un mur de càrrega que formaria part del fonament d'una de les parets del darrer arranjament de la parròquia de Sant Cugat. S'han documentat restes d'un paviment del s. XVII i un alt contingut de restes antropològiques remogudes, que pertanyen a un antic cementiri.

Memòria científica de la intervenció arqueològica preventiva realitzada a la finca núm. 45 del carrer Consolat de Mar i núm. 6 del carrer de Panses de Barcelona

S'han localitzat diversos murs d'època moderna, així com un paviment de rajola del segle XVIII - XIX. També s'han localitzat algunes parets de l'època baixmedieval.

Memòria científica sobre les actuacions i resultats dels sondeigs arqueològics realitzats a la finca núm. 40 del carrer Flassaders de Barcelona : rebliment dels testimonis estructurals apareguts

  • La intervenció es realitza sobre una finca que forma part de l'espai que ocupà l'antiga Seca (fàbrica de monedes) de Barcelona. L'excavació permet establir una seqüència cronològica des del s.XIII fins al s.XX. Un cop finalitzats els treballs arqueològics, es va procedir al rebliment de les cales obertes.-- Inclou informe: Classificació de les monedes procedents de les excavacions al carrer Flassaders 40 de Barcelona
  • Maria Clua i Mercadal, Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC) .-- 2004 . -- 10 p.
  • CD de la PIA [Z2.3]

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la finca del carrer Duran i Bas, 7 de Barcelona : 9-25 de gener de 2006 [275/05],22 de maig al 9 de juny de 2006 [065/06]

L'excavació ha permés documentar les restes d'un edifici enderrocat en la seva darrera fase, així com observar les diferents remodelacions fins arribar a la estructura original de l'edifici de l'any 1927. D'altra banda s'ha documetat l'edifici que constava descrit a l'any 1864, observant clarament que part d'ell fou reaprofitat en la fonamentació de l'edifici de 1927.