Showing 69 results

Archivistische beschrijving
Dipòsit d'aigua
Print preview View:

17 results with digital objects Show results with digital objects

Estudi històrico-arquitectònic de la finca núms. 5-7 del carrer Riudarenes de Barcelona

  • Estudi de la finca del carrer Riudarenes. Recerca documental sobre la finca restringit a les notícies referents al procés de formació de l'actual parcel.la i a la construcció dels seus edificis, inclosos els safarejos, restant fora de la investigació el procés d'ocupació urbana d'aquest sector de la ciutat.
  • Addenda a l'estudi afegint el número 9 del carrer realitzat per Tea. -- Fotografies realitzades per Ramon Muro, de 1993
  • Algunes digitalitzades

Memòria de les intervencions arqueològiques efectuada al Passeig Picasso 22 : maig 2006 i juliol 2007

Ha permès documentar, d'una banda, estructures arqueològiques que es corresponen a l'últim moment de funcionament del barri de Ribera abans del seu enderroc entre els anys 1715 i 1718 i, per altra banda, s'han documentat una sèrie de retalls que es corresponen amb els nivells de construcció de l'edifici del segle XIX on es situa el soterrani. -- A l'expedient informe d'afectació

Intervenció arqueològica al carrer Sant Gil, 3 : de juliol de 2004 a juliol de 2005

La intervenció ha permés identificar dos periodes d'ocupació que comprenen des dels inicis del segle XVII a finals del segle XX. Inicialment el solar formava part d'una zona d'horts. A mijans del segle XIX hi ha activitat fabril a l'immoble. Es tracta doncs d'una casa-fàbrica integrada per diversos cossos, uns dedicats a l'activitat industrial i altres a l'escala de veïns.

Memòria del sondeig arqueològic realitzat a la finca núm. 5 del carrer del Paradís de Barcelona : [dates intervenció: del 13 al 24 de febrer de 2006 i del 1 al 14 agost 2006]

L'estructura de la finca actual és del segle XIX, per sota es localitzen restes anteriors a la finca que es dataria entre els segles XVI i XVIII, on s'ha localitzat l'estructura d'un pou. D'època romana no es pot treure cap conclusió fidedigna, les petites dimensions de la cala, la cota màxima que hem pogut assolir, l'escàs material localitzat i les escases dades obtingudes de les excavacions de les inmediacions no permeten concretar si les estructures localitzades formaven part del forum, del temple o d'algun altre tipus de construcció d'època romana.

Memòria de la intervenció arqueològica als carrers Montalegre, Valldonzella, Plaça dels Angels i Torres i Amat de Barcelona : 6 de febrer a 28 de juliol de 2006

La intervenció dona diferents mostres de l'urbanisme de la zona del Raval des del segle XVII fins l'època actual, tant de l'arquitectura pública com privada. Es pot parlar de tres grans espais, un l'actual carrer Torres i Amat on es documentà una primera fase consistent en l'antic mur de tancament que marcava les diferents antigues parcel.les conventuals, altres l'espai que després passarien a ser habitatges al segle XIX. El tercer gran espai delimitat pel carrer Montalegre es documenta finques destinades a habitatges, un sector de dependències artesanals i una part de les dependències de la Casa de la Misericòrdia. Conté: vol. 1: Textos ; vol.2: Annex U.E., annex inventari fotogràfic ; vol. 3: planimetria, fitxes de material significatiu i inventari de materials

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau - Bescanviadors geotèrmics, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: de 18 de febrer al 31 de març, del 4 al 30 d'abril, del 7 al 31 de maig i de l'1 al 31 de juliol de 2013

El seguiment arqueològic de les tasques d'excavació de les rases i pous per a la construcció de bescanviadors geotèrmics al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha permès identificar estructures arqueològiques de tres períodes diferenciats. Per una banda estructures pròpies del complex hospitalari (clavegueres i desaigües), estructures del mas Xifré, enderrocat per a la construcció de l'Hospital, datades al segle XIX, i per últim, una sitja d'època ibèrica datada entre el segle III i I aC.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Boqueria núm. 30-32, carrer Arc de Santa Eulàlia, 1 : dates de la intervenció: del 27 de juny al 5 de juliol de 2011

Documentació d'un mur i la seva banqueta de fonamentació, entre els segles XIV i XV, i podria pertanyer a alguna edificació situada al Call Menor. A la segona meitat del XVII es documenta la construcció d'un dipòsit.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Cardenal Casañas, 6-8, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: febrer-maig 2016

Documentació d'una necròpolis, possiblement anterior a l'any 987, quatre enterraments amb fossa simple de planta ovalada. Documentació d'una segona necròpolis, de finals del segle X al segle XII, sembla clara la relació de la necròpolis amb l'església de Santa Maria del Pi. En aquesta necròpoli s'han documentat tres enterraments.
A partir del segle XIII hi ha les primeres restes d'urbanisme, construcció del primer edifici, el segon va ser al segle XVIII-XIX i al primer terç del segle XX construcció de l'edifici actual.

Abans, serveis culturals

Resultaten 1 tot 10 van 69