Affichage de 72 résultats

Description archivistique
Fàbrica
Aperçu avant impression Affichage :

17 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Estudi històrico-arquitectònic de les finques del carrer Carretes núms. 24, 26 i 28/30 : març 2000

Els edificis segueixen els paràmetres constructius propis de la primera meitat del segle XIX. El núm. 24 es va construir l'any 1834 i el 28/30 l'any 1804. El núm. 26 comprèn a dues cases unides en un sol edifici, construït l'any 1847. Aquest edifici és la típica casa-fàbrica del Raval.

Estudio histórico arquitectónico de las fincas sitas en Barcelona : c. Carretas núm. 24, 26 y 28-30

Els edificis segueixen els paràmetres constructius propis de la primera meitat del segle XIX. El núm. 24 es va construir l'any 1834 i el 28/30 l'any 1804, sent els dos edificis gairebé rectangulars. El núm. 26 comprèn a dues cases unides en un sol edifici, construït l'any 1847. Aquest edifici és la típica casa-fàbrica del Raval, sent una construcció totalment irregular. -- Text en castellà

[Documentació històrico-arquitectònica sobre la fàbrica de l'Hort de la Bomba, delimitada pels carrer Carretes, 62, Hort de la Bomba, 1 i Reina Amàlia, 37]

  • Estudi del conjunt fabril del segle XVIII reconvertit en habitatges, ubicat a la confluència dels carrers Carretes, Hort de la Bomba, i Reina Amàlia. -- Sèrie Q153 Enderrocs
  • Conté: Projecte d'enderroc del C/ Carretes, 62 (codi 262) i el projecte d'enderroc del C/ Reina Amalia, 37 cantonada Hort de la Bomba, 1 (codi 445)

Estudi històrico-arqueològic de l'edifici dels magatzems generals de comerç del Port de Barcelona

  • L'estudi es va realitzar per a posar de manifest la importància d'un edifici industrial, l'arquitectura del qual té un nivell de qualitat i de presència important. -- v.I (ca. 150 f.): Memòria
  • v.II (ca. 100 f., ca. 150 f. de fot.): annex II, fotografies 1
  • v.III (ca. 70 f., ca. 70 f. de fot.): annex III, fotografies 2
  • v.IV (16 f. de plàn): annex IV, plànols i dibuix
  • Originals a X104-105, i planimetria de Zeidler Roberts i planimetria copia del Proyecto Depósito Comercial, de 1881

La casa fàbrica del carrer Sadurní 15 del barri del Raval de la ciutat de Barcelona : ampliació de la recerca històrica documental

Donada la singularitat de la finca pel que fa a la seva tipologia de casa-fàbrica s'ha ampliat la recerca amb la realització d'un anàlisi històrico-constructiu . L'edifici ocupa una parcel·la irregular. La configuració urbana d'aquest sector va ser duta a terme durant el primer terç del segle XIX.

Estudio histórico artístico oficinas y almacén de Pedro Masana

El objeto del presente estudio es hacer un análisis histórico y artístico del edificio de Oficinas y Almacén de la empresa Pedro Masana, con especial atención al vínculo existente entre el edificio y la historia del barrio del Poblenou, tanto por el tipo de actividad que desarrolla, como por la época de construcción y singularidad arquitectónica.

Estudi històrico-arquitectònic del cos interior de la finca núm. 16 del carrer Còdols de Barcelona

Edifici de planta irregular, amb forma aproximadament rectangular. Un cop al pati interior de la finca trobem tres cossos construïts que el delimiten, amb forma d'"U" invertida, i que configuren el conjunt d'origen industrial. L'immoble es va construir 1784 i l'any 1856 es va reedificar com a casa-fàbrica. -- Pàg. 3 no llegible

Estudi històrico-arquitectònic del mercat del Carme : carrer Ramon Berenguer el Vell núm. 1-7, carrer Cid núm. 12-14 i carrer Arc del Teatre núm. 63-65

  • L'espai on està ubicat el mercat ha sofert diversos canvis al llarg de la història. Durant l'època medieval pertanyia a les hortes del monestir de Sant Pau del Camp. Durant l'època moderna, en la parcel·la es van instal·lar diverses fàbriques. Durant el segle XX, degut a la falta d'infraestructures del barri, es va instal·lar l'actual mercat. -- v.I (65 f.)
  • v.II (ca. 150 f.): reproducció del resultat de la recerca documental
  • v.II bis (7 f. de plàn.): planimetria
Résultats 1 à 10 sur 72