Showing 4 results

Archivistische beschrijving
Montjuïc Prehistòria
Advanced search options
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Intervencions arqueològiques a la muntanya de Montjuïc

 • Aquesta memòria consta de diverses excavacions. La primera es va efectuar l'any 1984, realitzant les excavacions a la vessant Oest del turó del Castell del Port, a la part superior del cementiri, a la part superior del Fossar de la Pedrera. Cal destacar la troballa d'un forn d'època romana. La segona es va efectuar l'any 1987 a l'entorn de l'anomenada anella Olímpica de Montjuïc. La tercera es va efectuar l'any 1988, trobant-se al SO de la muntanya entre el Castell i el Cementiri. la tercera és un seguit d'intervencions que van durar entre l'any 1984 i el 1989, realitzant les excavacions en el taller de jaspi del Morrot. L'any 1990 es va efectuar una altre intervenció localitzada en el vessant oest de la muntanya. -- Memòria conjunta de les 7 intervencions efectuades a la muntanya de Montjuïc entre 1984 i 1990
 • El Servei d'Arqueologia no va assignar codis d'intervenció diferenciats per a cada expedient. El centre catalogador ha agrupat sota l'acrònim MON tots els expedients relacionats
 • Alguns texts en castellà
 • Memòria sense relligar a les caixes X62-X63
 • v.1(175 p. : 21 p. de plàn., 5 f. de làm.): text [X62]
 • v.2 ([112] p. : 26 p. de plàn.): text [X62]
 • v.3 ([369] p.): material arqueològic [X63]
 • v.4 ([189] p. : 159 p. de làm): làm. de material representatiu i valoració total del material [X63]
 • v.5 (ca. 100 f. ). Inclou: La conservació-restauració del material arqueològic / Montserrat Pugès .-- 1990 .-- 16 p. [X63]
 • Conté 5 fotografies de ceràmica grega de la intervenció de 1946 [F51, 56]
 • Conté diapositives de la necròpolis jueva de 1946 [FD24]

El taller de jaspis del Morrot de Montjuïc : els primers indicis de protomineria al paleoestuari del Llobregat,novembre 1988

La intervenció ha servit per a realitzar un estudi d'un jaciment prehistòric. En primer lloc, s'ha constatat l'existència d'una estratigrafia tancada i s'ha realitzat un estudi d'una mostra dels materials extrets, destacant el jaspi i el sílex.

Memòria de la prospecció a Camí del Mar, camí del Far, Ronda Litoral. Parc de Montjuïc - Morrot (Barcelona, Barcelonès: dates d'intervenció: del 26 de juliol al 6 d'agost de 2017

Prospecció per a recollir mostres amb l'objectiu de caracteritzar els materials lítics disponibles a la zona. Destaquen dos fragments de ceràmica associables al jaciment de la Font de la Mamella i un nucli de jaspi de cronologia indeterminada a la unitat geològica del Morrot.