Showing 125 results

Archivistische beschrijving
Claveguera
Print preview View:

22 results with digital objects Show results with digital objects

Intervenció arqueològica al carrer Tallers 66 : del maig al juliol de 2006

L'excavació ha permès documentar diverses estructures i estrats arqueològis des de l'època moderna a la contemporània. En els dos àmbits que s'han intervingut han aparegut clavegueres que corresponen a l'edifici que ara es rehabilita i un mur datat segurament del s. XVII-XVIII que presenta una orientació que difereix de l'actual traçat del carrer Tallers.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Canuda, 26, Ciutat Vella, de Barcelona: data intervenció: del 3 al 21 de novembre de 2014

Les restes documentades pertanyen a dos moments cronològics allunyats, època medieval i contemporània. Les estructures més antigues corresponen al segle XIV, es documenta quatre trams de murs. L'edifici es trobaria just en el límit entre dos nous burgs, el dels Arcs i el voltant de l'església de Santa Maria del Pi, una zona que al segle XIII es veié inclosa dins del nou recinte enmurallat.
Per sobre d'aquestes estructures es trobaven directament les d'època contemporània a l'aixecament de la finca actual al segle XIX

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Pere més Baix 1-31, Barcelona: dates de la intervenció: del 16 de juliol al 30 de setembre de 2013 ; del 2 al 31 d'octubre de 2013 ; del 6 al 29 de novembre de 2013

Documentació d'estructures d'època moderna i contemporània. Les restes han estat localitzades en dues zones. La primera, delimitada per l'espai format per les finques 1-11 i 2-8, ha deixat al descobert diverses estructures pertanyents a la trama urbana anterior a la construcció de la Via Laietana (paviments, fonamentacions, clavegueres i un col.lector). La segona, compresa entre les finques 28-32 i 27 i 31, es localitzen diverses clavegueres corresponents a les cases actuals d'inicis del segle XX que desemboquen al col.lector general del carrer. També s'evidencien fonamentacions de murs de façana.

Memòria científica intervenció arqueològica a la plaça de Joan Coromines, Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: del 19 de novembre al 19 de desembre de 2014; del 5 al 31 de gener de 2015

La intervenció ha permès identificar diferents estructures corresponents a parts dels edificis ubicats entre els pati de Plandolit i el Pati de Nadal i Dou, així com elements relacionats amb els serveis de la Casa de la Caritat com és el pou i la claveguera.

Memòria del seguiment arqueològic de les obres al Pavelló de Sant Manuel de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: del 24 de maig al 22 de juliol de 2012, i del 5 al 31 d'octubre 2012

Documentació d'estructures relacionades amb les diferents fases constructives de l'edifici modernista i per tant de cronologia dels segles XX i XXI, moltes continuen en ús avui dia. Construcció del pavelló modernista el 1923 i dècada de 1950 construcció d'una ala annexa nord.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Antoni M. Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90, carrer de Cartagena, 334-372 al Pavelló de Sant Leopold de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: juny - juliol de 2012

El motiu de la intervenció són les obres de millora que s'estan realitzant en el pavelló de Sant Leopold on s'han d'efectuar un conjunt de rases per la xarxa de climatització, sortides d'aigües residuals i un fossat d'ascensor, com a part dels treballs de sanejament i excavació de galeries de servei i instal.lacions. Com a resultat de la qual s'han documentat diverses estructures anteriors a la construcció del pavelló pertanyents, segurament, al mas de Can Xifré, les fonamentacions i conduccions del pavelló i estructures dels mòduls que s'havien annexat durant la dècada del 50 i enderrocats l'any 2005.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Antoni M. Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí 55-95, carrer del Mas Casanovas 70-90 i carrer Cartagena 334-372. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona (Barcelonès) : del 25 de febrer al 19 d'abril, i del 2 al 31 de maig del 2013

  • Els treballs han consistit en el control visual i la documentació del rebaix de set rases situades al carrer central del recinte històric, per a deixar al descobert les galeries subterrànies que uneixen els diversos pavellons de l'Hospital i poder així reforçar-les i impermeabilitzar-les. Quant a restes arqueològiques s'han localitzat tres murs d'època i funcionalitat indeterminada. Pensen que podrien ser moderns/contemporanis per a la seva tipologia constructiva, però anteriors a la construcció de les galeries subterrànies i l'urbanització del Passeig central. També s'han documentat embornals, arquetes i clavegueres coetànies a les galeries subterrànies. Totes elles es presenten recolzades a una de les parets laterals d'aquestes galeries. -- Volum 1: Text i memòria
  • Volum 2: Planimetria, invetari d'unitats estratigràfiques, inventari fotogràfic
Resultaten 1 tot 10 van 125