S'estan mostrant 138 resultats

Descripció arxivística
Muralla
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

20 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Declaración de hallazgos histórico arqueológicos en el sudeste de Barcino : calle Regomir-Ataulfo de Barcelona

Estudi de la muralla i torres romanes ubicades al carrer Regomir 6 amb Ataüfl 9, realitzat per una de les veïnes de la finca. -- Addendum: Declaración de Hallazgos histórico arqueológicos en el sudeste de Barcino. - Relacionat amb la intervenció: 048/08

Buidatge de les informacions contingudes a les bases de dades de l'estudi dels edificis adossats a la muralla romana de Barcelona en el sector dels carrers Lledó i Sotstinent Navarro realitzat l'any 1991

Buidatge parcial de dues bases de dades que es van realitzar l'any 1991, que corresponen als testos resum dels treballs d'arxiu i als camps descriptius dels edificis i de la seva relació amb els trams o torres de l'antiga muralla. -- Lledó 7, 11, 13, 15-17; Sotstinent Navarro 14, 16, 18-20; baixada del Caçador 6; plaça dels Traginers 4; i baixada de Viladecols 1, 3.

[Expedient de la intervenció arqueològica al carrer Regomir, 7-9, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona]

  • Expedient de la intervenció realitzada l'any 1998 al carrer Regormir. La memòria s'ha realitzat conjuntament amb les intervencions de 1984-1985 i 1990-1992 del Pati d'en Llimona l'any 2012. Aquest expedient recull la documentació de la intervenció de 1998, codi 033/98, dirigida per Anna Monleón. -- vol. 1: documentació administrativa, informes, inventari de materials, làmines de material ; vol. 2: documentació estructures (porta romana, castellum) ; vol. 3: projecte d'enderroc d'edificis d'habitatges al carrer Regomir, 7-9 ; vol. 4: Planimetria, dibuixos (alçats de muralla) ; v. 5: Planimetria, dibuixos (nivel.lacions de 1998 i antigues) vol. 6: Topografia ; vol. 7: Topografia (taquimètrics)
  • Inventari del material arqueològic del jaciment: Carrer Regomir, 7-9 (codis 033/98 i 098/98) / Jordi Ramos, Anna Monleón

Memòria científica de la intervenció arqueològica a Pla de Palau, 15-17 i Plaça de Pau Vila, 12-13b (Ciutat Vella, Barcelona) : dates de la intervenció: novembre 2009, febrer 2010

S'han efectuat catorze cales i tretze rases que han permès documentar les restes de la muralla de mar de Barcelona del segle XIX, tres murs que possiblement puguin pertànyer a la fonamentació del mateix Portal de Mar, així com dos estrats amb materials dels segle XVI al XX i diversos elements corresponents a diferents elements del port de Barcelona del segle XIX.

Memòria de la intervenció al Pla de Palau, plaça de Pau Vila, (Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: març - setembre 2010

Realització de quatre rases amb resultats força variats pel que fa a cronologies i entitat de les restes. Amb un nivell de conservació força important les restes suposen un bon exemple de les obres de fortificació al voltant del portal de mar, dels segles XVI-XVIII. També s'ha pogut documentar nombroses capes d'anivellament i pavimentació de terra piconada que podria ser el carrer d'entrada a la ciutat des del port. Aquestes estructures al segle XIX van ser enderrocades amb motiu de l'eixample del Pla de Palau i la construcció d'un nou recinte defensiu. -- A l'expedient els informes d'afectació d'estructures

Sondeo en el patio del Palacio Recasens (Academia de Buenas Letras) : 1961

  • Sondeig al pati del Palau Requesens amb motiu de valorar la presència de restes arqueològiques a líinterior de la ciutat romana, així com poder establir, algun tipus de seqüència estratigràfica que permetés establir cronologies relatives, Aquest sondeig en forma de pou rectangular va proporcionar una estratigrafia de quatre metres sense remocions, a la vegada que va posar al descobert restes de construccions anteriors a la segona muralla. Es tractava d'íun mur orientat perpendicularment a la muralla que es localitzava al fons del sondeig. -- Informació original de l'Arxiu Serra Ràfols de l'IEC (Institut d'Estudis Catalans)
  • Original de inventari de materials i dibuixos de làmines
  • A la Carta Arqueològica dues fitxes de 1960 i 1961
Resultats 1 a 10 de 138