Mostrando 38 resultados

Descripción archivística
Veclus Element arquitectònic
Opciones avanzadas de búsqueda
Imprimir vista previa Ver :

Informe sobre els resultats dels treballs de repicat de les façanes de les finques núms. 33, 35 i 37 del carrer de Carders de Barcelona

El treball presenta, junt als seus continguts textuals, la realització de diferents dibuixos d'alçat i perspectiva dels testimonis materials descoberts, a més del seu emmarcament físic en les planimetries ja existents dels edificis. -- Hi ha els expedients de les finques Carders, 33, 35 i 37

Memòria del desmuntatge dels cegats de les obertures localitzades al nivell de planta baixa de l'interior de la torre de la muralla romana núm. 28 que es troba a l'actual finca núm. 7 del carrer Lledó de Barcelona : juny de 2012

Totes les obertures destapades mostren al seu interior (brancals, voltes i amplis) la dependència del programa decoratiu tardo-romànic (finals del segle XII, c.1217) que es desenvolupa pels murs d'aquest nivell de planta baixa de la torre.

Documentació del procés de canvis de propietat dels espais de l'antic Monestir de Sant Pau del Camp

L'objectiu del treball ha estat l'obtenció de dades documentals referides als canvis de propietat d'alguns dels espais o terrenys que formaven part de l'antic Monestir de Sant Pau del Camp, principalment les zones que havíen estat la caserna de Sant Pau i que fores cedides a l'Ajuntament de Barcelona a partir de l'any 1931. -- Còpia en A4 i A3

Estudio histórico arquitectónico de la Via Laietana, núm. 49, del Districte de Ciutat Vella a Barcelona

Estudi històric de l'edifici conegut com a "Casa Salas Bulbena", enmarcat l'immoble en la línia de l'arquitectura burgesa. L'edifici és una mostra de la tendència monumentalista i eclèctica reflexada en gran part dels edificis erigits en el transcurs de les dues dècades en que es va definir la Via Laietana.

[Estudi documental de les finques : "Can Xatarra", C/Tàpies 6, Fàbrica Ricart, C/ Sant Oleguer, 10 i Fàbrica C/ Tàpies, 4]

Estudi de tres estructures arquitectòniques independents, però que formen part d'un espai urbà com el monestir de Sant Pau del Camp. -- L'expedient no conserva documents que informin del número d'expedient. -- Conté: "Informe de patrimoni a l'entorn de l'illa de Sant Ramon / Area d'Urbanisme"

Estudi històric documental de la finca núm. 55 del carrer de Sant Pere més Baix i núm. 2 del carrer d'en Mònec de Barcelona

La finca conserva bona part dels trets essencials de les residències civils barcelonines del segle XVII i XVIII pertanyents als estaments socials més representatius del panorama social i econòmic d'aquests segles. L'evolució històrica de l'edifici ha revelat una formació parcel.lària complexa i molt dilatada en el temps.

Resultados 1 a 10 de 38