Previsualizar a impressão Fechar

Mostrar 8 resultados

Descrição arquivística
Baluard de Migdia Edat Moderna
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

2 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Marquesa, 2-6. Baluard de Migdia, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: desembre 2014-juny 2015

Arran del projecte d'urbanització dels voltants del Baluard de Migdia s'ha procedit a l'excavació de la part interior del fossat delimitada pel flanc est del Baluard, la Muralla de Mar i la contraescarpa. La major part dels elements documentats es corresponen amb diversos anivellaments de l'interior del fossat entre els segles XVII i XIX. Com a principals elements condicionats de la configuració del fossat destaquen un total de tres derivacions del Rec Comtal que passaven pel seu interior.

Còdex

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Marquesa, 2-6U. Baluard de Migdia, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: desembre 2015-gener 2016

Realització de quatre sondejos amb l'objectiu doble de recuperar informació que s'havia perdut per algunes actuacions no controlades arqueològicament, i intervenir per avançat en aquells punts on el project d'obra preveia afectacions per sota de la cota actual.

Còdex

Projecte d'urbanització de l'àmbit del P.M.U. dels terrenys de l'estació de França : proposta de tractament del Baluard de Migdia

Diferents propostes de tractament del baluard de migdia, des de juliol de 2009 fins a abril 2011. També hi ha un informe de conservació "Estat de conservació de les estructures patrimonials del Baluard de Migjorn"

Ajuntament de Barcelona

Memòria-estudi numismàtic de la intervenció al carrer de la Marquesa, 2-6 i Baluard de Migdia de Ciutat Vella, Barcelona: 004/14

Estudi del material numismàtic recuperat en la intervenció 004/14, un total de 148 monedes i 5 objectes paramonetals amb cronologia d'emissió compresa entre meitat del segle I i el primer quart del XIX.

Servei d’Arqueologia de Barcelona