Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 5 resultados

Descripción archivística
Artigues Conesa, Pere Lluís Paviment
Imprimir vista previa Ver :

3 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Sant Antoni M. Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90, carrer de Cartagena, 334-372 al Pavelló de Sant Leopold de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: juny - juliol de 2012

El motiu de la intervenció són les obres de millora que s'estan realitzant en el pavelló de Sant Leopold on s'han d'efectuar un conjunt de rases per la xarxa de climatització, sortides d'aigües residuals i un fossat d'ascensor, com a part dels treballs de sanejament i excavació de galeries de servei i instal.lacions. Com a resultat de la qual s'han documentat diverses estructures anteriors a la construcció del pavelló pertanyents, segurament, al mas de Can Xifré, les fonamentacions i conduccions del pavelló i estructures dels mòduls que s'havien annexat durant la dècada del 50 i enderrocats l'any 2005.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d’en Robador 6, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 24 d’agost al 4 de setembre de 2020

La necessitat de realitzar un nou sanejament a l’edifici fou la causa del control arqueològic durant la que s’efectuaren un total de quatre rases que no afectaren considerablement el subsòl. Com a resultat es va poder documentar l’antic paviment de la porteria, un antic col·lector en desús situat al vestíbul de l’edifici i que es perllongava més enllà sota l’escala, i que es data del moment de construcció de l’edifici a mitjans del segle XIX i anivellacions del segle XVII i de finals del segle XVIII.

Artigues Conesa, Pere Lluís

Memòria de la intervenció arqueològica motiva per una caixa d’ascensor a l’edifici del carrer de la Boqueria núm. 25 al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 8 al 18 d’octubre de 2019

La instal·lació d’un ascensor en l’edifici fou la causa del control arqueològic durant la construcció de la caixa en el subsòl. Com a resultat es va poder documentar l’antic paviment de la porteria, un antic col·lector d’aigües brutes encara en ús i el reble del que hauria estat una fossa sèptica datat en el segle XVIII.

Artigues Conesa, Pere Lluís

Memòria de la intervenció arqueològica vinculada a les obres de reparació de les humitats de la capella de santa Àgata de l'antic Palau Reial (Barcelona, Barcelonès)

Les humitats existent a l'exterior de la capella de la Reina del temple de Santa Àgata de l'antic Palau Reial, varen motivar l'arranjament de la coberta. Com a resultat del control s'han documentat diversos paviments: dos d'època contemporània realitzats per segellar la coberta i eliminar les humitats i un tercer paviment datat en el segle XIV. Igualment s'ha documentat el reblert de la volta i reformes més modernes de la barana.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'edifici situat al Passeig de Colom, 11 / Carrer de la Mercè, 20-24, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: dates de la intervenció : del 3 de febrer de 2021 al 27 de juliol de 2021

Intervenció motivada per la rehabilitació de l'edifici Condemines. Documentació de restes localitzades a l’interior de l’edifici que pertanyen fonamentalment a elements de l’edifici construït a partir de 1860 i també a les dues edificacions prèvies existents al solar. A l'exterior de l'edfici hem documentat estructures que poden estar vinculades a la muralla de mar i a construccions baix
medievals anteriors.

Artigues Conesa, Pere Lluís