Affichage de 1 résultats

Description archivistique
Caçador, Baixada Antiguitat tardana inicial Avec objets numériques
Aperçu avant impression Affichage :
Expedient de les excavacions arqueològiques d'urgència a l'edifici de l'arxiu administratiu de l'...
Expedient de les excavacions arqueològiques d'urgència a l'edifici de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament de Barcelona : juliol - desembre de 1990