Mostrar 474 resultados

Descrição arquivística
Edat Contemporània, 1854 -- s. XX
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

145 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al Pla de Palau 19, al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates intervenció: del 5 al 30 d'octubre de 2015

Documentació de diverses fases ocupacionals datades entre el segle XVI i l'actualitat. Documentació de paviments recents. Documentació de restes a la segona meitat del XVII i segle XVIII.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica a l'avinguda Frederic Rahola, 2-8, Margall, 383-389, Peris i Mencheta, 1-3, Can Fargas. Jardins Fase 1, al Districte d'Horta-Guinardó: dates de la intervenció: del 29 de setembre al 28 d'octubre de 2016

La intervenció ha permès evidenciar escadusseres dades relatives a l’evolució històrica del sector. Els diferents moviments de terres han revelat que el terreny natural presenta un pendent descendent en direcció sud.

Medina Guerrero, Esther

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Rec Comtal, 12 , carrer d'en Cortines, 19 de Barcelona: dates de la intervenció: gener 2015-febrer 2016

El control arqueològic ha permès documentar una sèrie d'estructures de caràcter industrial datades al segle XVIII-XIX que es podrien relacionar amb la "casa fàbrica" identificada en l'estudi històric de la finca, així com altres elements arqueològics anteriors a la finca actual i datats en època moderna.

Actium

Memoria intervenció arqueològica preventiva al carrer de Sant Pere més Baix, 73, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: del març - abril 2017

Intervenció motivada per la instal.lació d'un ascensor. Documentació de diversos estrats arqueològics i les restes d'un dipòsit d'època moderna afectat pels rebaixos.

Abans, serveis culturals

Memòria arqueològica de la intervenció arqueològica al carrer Ramon Albó, 37-39, passatge de Maria Àngels Rivas, 1-7, al Districte de Nou Barris, Barcelona: data d'intervenció: del 20 de juliol al 5 d'agost de 2016

Intervenció motivada per l’obertura d’una rasa per la instal·lació de la xarxa de telefonia. Realització de quatre sondejos previs a la obertura de la rasa, en els quals ja es va poder documentar un tram de mur construït amb pedra i morter de calç. Documentació d'una sèrie d’estructures sota un nivell de runa que no va permetre establir una cronologia estricta. També es van documentar tres murs més, un de pedra i morter de calç i dos de maons, també amb morter de calç, i un paviment hidràulic.
Les estructures semblen correspondre als antic habitatges que es van enderrocar on hi ha l’actual passatge i l’equipament municipal de les noves Cotxeres Borbó.

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer de la Portaferrisa, 25-25bis, carrer del Duc, 2, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: del 3 al 21 d'abril de 2017

Documentació de restes contemporànies de la finca actual, la casa Jover, de 1856. Per sota s'ha documentat un estrat d'època altimperial

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica a la Biblioteca de Sant Pau - Santa Creu, al carrer del Carme, 47, de Barcelona: data intervenció: juny-novembre de 2009

Realització de 8 sondejos dins les naus nord i septentrional de l'antic hospital. Documentació de paviments històrics de l'hospital i de restes anteriors a la construcció d'aquest

Estrats

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Riereta, 35, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: dates de la intervenció: del 13 al 29 de setembre de 2017

Els treballs de control arqueològic han permès documentar una seqüència estratigràfica comuna a tota la finca. Aquesta permet determinar la manca d'estratigrafia d'interès arqueològic anterior al segle XIX en els punts a on s'ha procedit a la realització dels rebaixos previstos en el projecte d'obra.

Actium

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Fernando Pessoa, 65-67, passeig de Santa Coloma, 40U, al Districte de Sant Andreu, Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 28 de juliol a l'11 d'agost de 2017

Documentació de restes estructurals i que són fonamentacions, clavegueres i restes d'un paviment de llambordes- de les casernes de Sant Andreu, també anomenades Bailèn.

Atics

Resultados 1 a 10 de 474