Affichage de 3 résultats

Description archivistique
Estrats
Aperçu avant impression Affichage :
Memòria de la intervenció arqueològica a la Biblioteca de Sant Pau - Santa Creu, al carrer del Carme, 47, de Barcelona: data intervenció: juny-novembre de 2009
Memòria de la intervenció arqueològica a la Biblioteca de Sant Pau - Santa Creu, al carrer del Carme, 47, de Barcelona: data intervenció: juny-novembre de 2009
Memòria del control arqueològic dels carrer Cardona, 1-11 i 2-10, i el carrer Guifré 1-11 i 2-16, al Districte de Ciutat Vella: dates de la intervenció: del 12 d'abril al 31 de maig de 2006
Memòria del control arqueològic dels carrer Cardona, 1-11 i 2-10, i el carrer Guifré 1-11 i 2-16, al Districte de Ciutat Vella: dates de la intervenció: del 12 d'abril al 31 de maig de 2006
Memòria del control arqueològic del carrer Assaonadors, 42 al Districte de Ciutat Vella: dates de la intervenció: del 14 al 22 de juliol de 2006
Memòria del control arqueològic del carrer Assaonadors, 42 al Districte de Ciutat Vella: dates de la intervenció: del 14 al 22 de juliol de 2006