Affichage de 22 résultats

Description archivistique
Triay Olives, Vanesa Mur
Aperçu avant impression Affichage :

6 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la finca del C/ Boqueria 10, C/ Aroles 3-5, Ciutat Vella, Barcelona : data d'intervenció: del 10 d'abril al 29 de setembre de 2006

Estructures de mitjans del segle XIX vinculades a les finques actuals: clavegueram, pour, dipòsits, murs, paviments, .. A la zona del carrer Aroles es troben estructures i paviments de cronologia del segle XVI i XVII. Excavació en extensió a la zona del pati vinculat a la Casa de Puig de la segona meitat del XIX. S'ha pogut documentar l'evolució històrica del jardí de la Casa de Puig, documentació dels inicis de la cultura dels jardins barcelonins cap a meitat del segle XVI.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Pintor Fortuny 34 / Àngels 10. Ciutat Vella. : del 16 de febrer al 15 de març,del 16-31 de març de 2005,de l'11-13 de maig de 2005

La intervenció ha permès establir una seqüència cronològica que comprèn des de finals del segle XIX, moment en que es construeix la finca, fins les fonamentacións de l'antic convent del Carme datades al segle XV. -- L'expedient conté els dos informes d'afectació de la intervenció arqueològica.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Sant Rafael 34-42, Rambla del Raval 10, Sant Martí 3B-5 : del 6 al 25 de juliol de 2005

S'ha pogut documentar part de la fonamentació d'un mur al davant del número 10 de la Rambla del Raval, fonamentació d'una de les cases del desaparegut carrer de Sant Jeroni. No s'han trobat més evidències arqueològiques a causa de les dimensions i la profunditat (80 cm.) de la rasa.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers : Sant Rafael, 2-10 i Robador, 19-21,Robador, 21-45, Sant Rafael, 2-10, 10-16, 18-26 i 26, Rambla del Raval, 17-25, Sant Josep Oriol, plaça de Salvador Segui,del 20 d'octubre al 5 de novembre i del 29 de novembre al 24 de desembre de 2004

Localització d'un mur del s. XV. També s'ha localitzat diferents línies de façana i restes arquitectòniques que formen part dels edificis enderrocats dels s. XIX-XX.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al Pla de Palau 19, al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates intervenció: del 5 al 30 d'octubre de 2015

Documentació de diverses fases ocupacionals datades entre el segle XVI i l'actualitat. Documentació de paviments recents. Documentació de restes a la segona meitat del XVII i segle XVIII.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer del Comerç 19-25 i 42-58, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: del 5 de febrer al 2 de març de 2018

Tram del carrer entre els carrers Princesa i Fusina. Documentació de diverses fases d'ocupació entre la segona meitat del segle XVII i l'actualitat. Una part important de les restes localitzades en la present intervenció s'han de relacionar amb les reformes urbanístiques que ha patit el carrrer Comerç en els darrers anys.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Ample, 11-13, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, El Barcelonès: dates de la intervenció: del 12 de desembre de 2016 al 28 de juliol de 2017

Ocupació interrompuda des d'època altimperial fins a l'actualitat, permet obtenir una important seqüència cronològica del front litoral de la ciutat de Barcelona. Documentació de restes d'una edificació datada a finals del segle II-III amb murs i un paviment d'opus signinum. Documentació d'estructures que evidencien l'ocupació de la línia costanera, a època baixmedieval, que es consolida al segle XIII-XIV.
La finca d'Ample, 11 corresponia a l'antiga seu de la Societat de Crèdit Mercaintil, realitzada entre 1896 i 1900, finca estil neoclàssic.

Atics

Résultats 1 à 10 sur 22