Mostrar 17 resultados

Descrição arquivística
Varas Ranz, Oscar
Previsualizar a impressão Ver:

9 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria d'intervenció arqueològica Sant Pere més Baix, 44 : del 28 de novembre al 1 desembre 2006

Documentació d'estructures de la fase contemporània. De la fase baixmedieval documentació d'una gran sitja, relacionat segurament amb el treball del camp, com emmagatzematge de cereals. De la fase romana documentació d'un fragment de ceràmica sigil.lata.

Memòria d'intervenció arqueològica al carrer Ripoll 25, plaça Vuit de març, Districte de Ciutat Vella de Barcelona: dates d'intervenció: maig 2015 a gener de 2016

Documentació de l'aqüeducte romà com a eix vertebrador de les estructures localitzades. Les estructures corresponents a les etapes posteriors obeeixen més aviat al patró d'expansió urbanística de les diverses viles que es van formant a l'exterior de la muralla de la ciutat.

Nadal Roma, Esteve

Memòria iIntervenció arqueològica preventiva al carrer de l'Om, 8, al Districte de Ciutat Vella: dates d'intervenció: de l'1 al 16 de desembre de 2016

Intervenció motivada per a construir un fossat d'ascensor. Només s'han localitzat estructures relacionades amb l'edifici, de mitjans del segle XIX. Anterior a l'edifici s'ha documentat un estrat que podria estar relacionat amb les activitats agrícoles que es feien a la zona en època moderna, però no s'ha recuperat material.

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Rec Comtal, 12 , carrer d'en Cortines, 19 de Barcelona: dates de la intervenció: gener 2015-febrer 2016

El control arqueològic ha permès documentar una sèrie d'estructures de caràcter industrial datades al segle XVIII-XIX que es podrien relacionar amb la "casa fàbrica" identificada en l'estudi històric de la finca, així com altres elements arqueològics anteriors a la finca actual i datats en època moderna.

Actium

Memòria de la intervenció arqueològica als carrer de les Caputxes, 2, carrer Abaixadors,14, carrer Plegamans, 1, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: dates de la intervenció: octubre-desembre de 2016

Documentació de les restes que podria ser la façana medieval de l'edifici, pràvia a les reformes integrals del segle XVIII.

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció al carrer dels Banys Nous, 14, al Districte de Ciutat Vella, de Barcelona: data de la intervenció: febrer-març de 2016, i agost-setembre 2017

Diverses fases ocupacionals d'aquest sector, des de l'època romana, passant a la seva transformació com a part del Call jueu i la seva evolució fins l'actualitat.

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Legalitat, 33-95, al Districte de Gràcia de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: setembre de 2016 a març de 2017

Control i documentació de 88 sondejos, 23 rases i diversos rebaixos generals. Es van documentar estructures de l'antiga masia, la de Cal Comte (1695)

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer d'Oriol, 1-27 i al carrer de Catasús, 1-23, de Barcelona, Barcelonès: dates de la intervenció del 13 de novembre al 31 de desembre de 2014, i del 13 al 31 de gener de 2015

Control arqueològic de la reurbanització dels carrers d'Oriol i de Catasús on s'han realitzat diversos treballs amb una afectació directa al subsòl en una zona on podrien aparèixer refugis de la guerra civil. Els resultats han estat negatius, encara que no es podria descartar la presència d'aquestes estrucrtures en zones no afectades per l'obra, incloses cotes inferiors.

Resultados 1 a 10 de 17