Showing 168 results

Archivistische beschrijving
Gonzàlez, Reinald
Advanced search options
Print preview View:

3 results with digital objects Show results with digital objects

Estudi històric i arquitectònic de la finca núm. 31 del carrer de Canuda i núm 2 bis del carrer Bertrallans de Barcelona

L'edifici és de forma irregular, malgrat definir una forma aproximadament rectangular. Destaquen especialment les inflexions visibles en la mitgera oriental i en la façana occidental. La finca es va reconstruir a mitjans del segle XVIII. -- Relacionat probablement amb la intervenció 096/04

Estudi històrico-arquitectònic del cos interior de la finca núm. 16 del carrer Còdols de Barcelona

Edifici de planta irregular, amb forma aproximadament rectangular. Un cop al pati interior de la finca trobem tres cossos construïts que el delimiten, amb forma d'"U" invertida, i que configuren el conjunt d'origen industrial. L'immoble es va construir 1784 i l'any 1856 es va reedificar com a casa-fàbrica. -- Pàg. 3 no llegible

Informe històrico-documental de la finca : Montalegre 1

 • L'edifici ocupa una parcel·la de planta rectangular. Pel seu costat sud cal destacar que l'edificació no forma mitgera. La finca forma part d'un cos d'edifici projectat el 1826. -- Cap expedient associat
 • Probablement forma part d'un expedient d'enderroc (sèrie Q153)
 • Inclou fitxes de camp, fitxa del projecte i fitxa gràfica

Informe històrico-documental de la finca Tàpies 5

 • L'edifici ocupa una parcel·la de planta rectangular allargada. L'edifici presente dues façanes, sent la de major extensió la que dóna al carrer Tàpies. La construcció de l'edifici segurament es va realitzar durant la primera etapa d'urbanització del carrer (a partir de 1802). -- Inclou fitxes de camp i fitxa de projecte
 • Sèrie Q153 Enderrocs
 • L'expedient no conserva documents que informin del número d'expedient
 • Codi intern Servei d'Arqueologia: 3045

Recerca històrico-arquitectònica de l'illa d'edificis delimitada pels carrers de Sant Martí, Cadena, Sant Antoni de Pàdua i Sant Jeroni de Barcelona

 • L'illa ocupa una parcel·la en forma de trapezi, la qual cosa fa que les parcel·les on es varen edificar els edificis de referència no siguin regulars, típic dels nuclis antics. Les parcel·les dels edificis es situen a banda i banda d'un eix paral·lel al carrer Cadena i Sant Jeroni, obtenint així dues meitats de l'illa gairebé iguals en superfície. La majoria dels edificis van ser construïts entre 1828 i 1833. L'edifici situat al carrer Sant Jeroni 19 va ser construït de nova planta entre els anys 1892 i 1894. -- Sèrie Q153 Enderrocs
 • Estudi conjunt dels 15 edificis enderrocats entre 1998 i 1999 al solar anomenat "Illa Cadena"
 • Per facilitar les tasques de catalogació, els expedients relacionats s'han agrupat sota el codi 031/99, corresponent al carrer Cadena,32
 • Relació d'expedients: Sant Martí 1-3 (012/98), Sant Jeroni 9b ; Cadena 22 (033/99), Sant Martí 1b ; Cadena 24 (035/99) ; Cadena 26 (034/99) ; Cadena 28 (041/99) ; Cadena 30 (032/99) ; Cadena 32 (031/99) ; Sant Antoni de Pàdua 2-4, Cadena 32b (042/99); Sant Antoni de Pàdua 6 ; Sant Antoni de Pàdua 8, Sant Jeroni 11(013/98) [X176] ; Sant Jeroni 13 (014/98); Sant Jeroni 15 (015/98); Sant Jeroni 17 (016/98) ; Sant Jeroni 19 ; Sant Jeroni 119b [X177]

Informe històrico-documental de la finca Rambla 32

 • Conjunt de tres edificis exteriorment independents però estretament relacionats a l'interior. L'edifici corresponent a Rambla 32 ocupa una parcel·la aproximadament quadrangular. L'edifici corresponent a Escudellers 4 ocupa una parcel·la de planta rectangular molt allargada, igual que l'edifici del Gínjol 1. Les finques van ser reedificades l'any 1865. -- Cap expedient associat
 • Probablement forma part d'un expedient d'enderroc (sèrie Q153)
 • Inclou fitxes de treball de camp, fitxes de projectes i fitxes gràfiques

Estudi històrico-documental dels edificis de Pelai 3 i Ronda Universitat 4 de Barcelona

 • La urbanització d'aquesta illa amb la construcció dels dos edificis estudiats presenta una característica singular: en comptes de construir-se tot el frontis de façana, els propietaris van deixar lliure una part lateral dels seus solars formant un jardí privat que travessava l'illa i comunicava els carrers, convertint-se la façana lateral en la principal. Els edificis van ser construïts entre 1864 i 1867. -- Cap expedient associat
 • Probablement forma part d'un expedient d'enderroc (sèrie Q153)

Informe històrico-documental de la finca Peu de la Creu 4 - 4 bis

 • L'edifici ocupa una parcel·la de planta rectangular. Com a elements remarcables de la façana cal esmentar la forma poligonal dels balcons d'obra amb les baranes amb motiu de palmeta. L'edifici vas ser construït entre els anys 1862 i 1885. -- Cap expedient associat
 • Probablement forma part d'un expedient d'enderroc (sèrie Q153)
 • Inclou fitxes de treball de camp, fitxa del projecte i fitxa gràfica
Resultaten 61 tot 70 van 168