Affichage de 1 résultats

Description archivistique
Ajuntament de Barcelona, Servei d'Arqueologia Vaixell
Aperçu avant impression Affichage :
[Informes-memòries dels treballs de conservació per impregnació a satuació de les fustes amarades d'aigua del vaixell i pou de la Barceloneta]
[Informes-memòries dels treballs de conservació per impregnació a satuació de les fustes amarades d'aigua del vaixell i pou de la Barceloneta]