S'estan mostrant 15 resultats

Descripció arxivística
Arqueociència Edat Moderna
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

2 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al Palau de la Generalitat : 15 - 22 de novembre de 1994

 • Gràcies a l'excavació s'han documentat diferents estructures muràries d'època moderna. Cal destacar la presència de voltes amb carcanyols farcits de material ceràmic dels s. XVI i XVII. També s'ha documentat un forn domèstic. -- Durant el 2013, es van assignar codis nous, a les intervencions que no tenien cap codi associat.
 • Entre 2006 i 2012, la intervenció tenia assignat un codi assignat pel centre catalogador (BPG),
 • Les fot. són originals
 • Al inventari de material figura data 15-22 de novembre de 1995

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al c. Montcada núm. 21 - 23 : 14 de maig a 3 de juliol de 1998,3 d'agost a 3 d'octubre de 1998

 • La intervenció ha localitzat una necròpolis tardoromana (8 tombes) dels s. V - VI dC. També s'ha pogut documentar la construcció i les diferents modificacions dels edificis. Cal destacar l'ús industrial dels mateixos, trobant un molí i diferents dipòsits subterranis. -- Títol al CD: Memòria de la intervenció realitzada al Palau Finestres i a la Casa Mauri : c. Montcada 21 - 23 Barcelona
 • [v.1] (ca. 220 f.: fot. col., 55 f. de làm.): inclou desenvolupament dels treballs ; Els materials arqueològics / Raúl Sanz Serrano .-- 1998 .-- 34 f. ; Inventari de les monedes / Maria Clua Mercadal. Museu Nacional d'Art de Catalunya. -- 1999. -- 7 f. ; Fitxes de documentació antropològica / Judit Solé i Muntané .-- 1998 .-- 3 p.
 • [v.2] (6 f., 15 f. de diapositives):
 • [v.3] (197 f.): inventari de material
 • [v.4] (65 f. de plàn.): planimetria
 • [v.5] (149 f.): repertori de les unitats estratigrafiques
 • [v.6] (ca. 150 f.): apèndix fitxes originals inventari
 • [v.7] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (I)
 • [v.8] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (II)
 • [v.9] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (III)
 • [v.10] (ca. 80.): apèndix fitxes de camp (IV)
 • Conté: Reportatge fotogràfic posterior a la intervenció del Palau Finestres amb detalls i fotografies dels enteixinats

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la plaça Sant Miquel : 15 de febrer a 5 de maig de 1998

 • En l'excavació s'ha localitzat una domus romana que es va construir sobre el s, I dC, En aquesta hem localitzat diferents elements entre els que destaquen murs d'opus vittattum i caementicium i paviments d'opus signinum. Durant el baix imperi i l'època tardoromana és va anar modificant l'estructura. Destaquen també les nombroses sitges i murs d'època medieval. -- [v.1] (209 f. : fot. col., 19 f. de làm.): text, inclou desenvolupament dels treballs i inventari de les monedes
 • [v.2] (4 f., 12 f. de diapositives): apèndix diapositives.
 • [v.3] (36 f. de plàn.): planimetria
 • [v.4] (157 f.): inventari de material (1)
 • [v.5] ([174] f.): inventari de material (2)
 • [v.6] (ca. 150 f.): apèndix fitxes originals inventari
 • [v.7] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (I)
 • [v.8] (ca. 80 f.): apèndic fitxes de camp (II)

Memòria de la intervenció efectuada a la Casa de Convalescència - Institut d'Estudis Catalans : agost - desembre 1998,[c. Carme 47 - 49]

S'han pogut documentar un conjunt de restes ubicades en líextrem sud de la Casa de Convalescència i que corresponen a les dependències i als serveis (celler, rebost, llenyer, graner, etc.). Síhan identificat gràcies a un plànol de 1674. També síhan documentat restes d'edificis anteriors a l'hospital, on destaquen dos pous i un mur de fàbrica gòtica. Cal destacar també la localització del claustre d'edifici amb material ceràmic dels s. XIV i XVII i restes òssies (871 fragments) humanes que podrien relacionar-se amb alguna àrea d'enterrament propera. -- v.2 : documentació fotogràfica

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Comerç núm. 7 : 24 de novembre de 1997 a 24 de gener de 1998

S'ha documentat una necròpolis (20 tombes) de l'alt medieval. De la Baixa Edat Mitjana s'ha documentat un pou amortitzat amb fragments ceràmics, cal destacar la presència de rajoles decorades, una d'elles de tipus heràldic. S'han localitzat diferents estructures muràries relacionades amb líantic barri de la Ribera (s. XIV - 1715) i les fonamentacions dels edificis d'època moderna i contemporània. -- Antropòloga de camp: Judit Solé i Muntané

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la Llotja de Mar : sondejos arqueològics,valoració de l'inici de les obres sense control arqueològic,seguiment de les obres

 • La intervenció ha servit per a documentar la construcció i les diferents reformes de la Llotja de Mar. S'han localitzat diversos murs d'època baixmedieval i moderna. També s'ha pogut documentar un pòrtic, localitzant estructures del s. XVI - XVII (principalment dipòsits que s'utilitzaven per emmagatzemar gra). --v.I(ca. 200 f. : fot., 6 f. de làm.): inclou resultats dels sondejos arqueològics i evolució històrica de l'espai corresponent al saló de contractacions i al pòrtic de la plaça Palau
 • v.II(1 f., 33 f. de plàn.): annex III: planimetria
 • v.III([19] f., 203 diapositives, 231 fot.): annex V: documentació fotogràfica (positius fotogràfics).
 • A l'expedient memòria original, documentació administrativa i projecte executiu de les obres de millora de les façanes de l'edifici

Memòria dels sondejos realitzats al carrer dels Sagristans 1-3, carrer dels Capellans 6-8 : 13-18 d'octubre i 19 de novembre

Presència de diferents materials constructius, els quals no s'han pogut datar cronològicament degut a la manca de material ceràmic. Cal destacar dues estructures muràries dels segles XVI-XVII i segle XVIII. També s'ha localitzat una estructura corresponent a un celler, però s'ha hagut de desmuntar la volta de l'estructura degut a les reformes dutes a terme en el local.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la plaça Antonio López, 4; carrer Consolat de Mar, 2-4; passeig Isabel II, 1-3; Pla de Palau, 22: edifici Llotja de Mar : dates de la intervenció: de l'1 al 15 de juny de 2005; del 20 de juny al 29 de juliol de 2005

Treballs consistit en l'excavació de la fossa de l'ascensor, que ha estat instal.lat al soterrani de la zona oest de l'edifici. S'ha efectuat el seguiment arqueològic de tot el procés de les obres, que han motivat el desmuntatge de murs i envans (la majoria del segle XX), així com el desmuntatge de part de la coberta del soterrani i un rebaix general de tot el subsòl del mateix espai. S'han efectuat un seguit de sondeigs als murs de tancament dels espais afectats per les obres. Un cop valorades les característiques i cronologia dels murs dels espais situats al sud del saló, s'han ampliat els sondeigs efectuats en aquesta àrea per documentar més àmpliament els murs de cronologia baix-medieval localitzats en aquesta zona.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a l'avinguda Portal de l'Angel 20-22 : 19 novembre-31 desembre 2007 ; 2 gener-28 febrer 2008 ; 1-6 febrer 2008 ; 14 abril-31 maig 2008 ; 26 juny-25 juliol 2008

Documentació de diverses construccions en relació algunes a un soterrani existent en un moment determinat, de funció industrial (els dipòsits, el pou, les pavimentacions i les conduccions). D'altres (murs), podien ser les riostres relacionades amb la construcció de pilars. La principal característica del material arqueològic recuperat és la seva migradesa, fragments de ceràmica vidrada monocroma i vidre. -- Informe a l'expedient i també en CD

Resultats 1 a 10 de 15